Cyfnewidfa Lo: Diddymu cwmni

  • Cyhoeddwyd
Hen lun o'r Gyfnewidfa LoFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Yn y Gyfnewidfa Lo yr arwyddwyd y siec gyntaf am £1 miliwn yn 1904

Mae'r cwmni sy'n berchen ar adeilad hanesyddol y Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd wedi ei ddirwyn i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni GYG Exchange Limited bod y cwmni wedi methu â chwblhau gwerthiant fyddai'n hwyluso'r gwaith o ailddatblygu'r adeilad.

Ers 2013 mae gwaith wedi ei wneud i sefydlogi a diogelu'r adeilad Gradd II gafodd ei adeiladu tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cafodd y gyfnewidfa ei hadeiladu ar gost o tua £40,000 er mwyn ateb y galw o fewn y diwydiant glo yn y ddinas.

Cafodd y cytundeb cyntaf gwerth £1 miliwn ei wneud yno yn 1904 ac yno ar un cyfnod yr oedd pris glo'r byd yn cael ei benderfynu, gyda Chaerdydd yn un o borthladdoedd mwya'r byd ar y pryd.

Erbyn 1961 roedd wedi cau fel canolfan fasnachol wedi i'r diwydiant glo yng Nghymru grebachu.

Roedd yr adeilad wedi cael ei nodi fel cartref posib i Gynulliad Cymru pe gafwyd pleidlais 'ie' yn refferendwm 1979.