BBC Cymru Fyw

Cwmni therapi celloedd Cytori yn creu swyddi

Published
image copyrightScience Photo Library
image captionMae'r cwmni yn datblygu therapïau celloedd newydd ar gyfer clefydau cardiofasgwlaidd yn bennaf
Mae cwmni therapi celloedd o America yn sefydlu ei bencadlys Ewropeaidd yn ardal fenter Glannau Dyfrdwy, gan greu 30 o swyddi.
Mae pencadlys Cytori Therapeutics yn San Diego, ond mae'n symud ei bencadlys Ewropeaidd presennol o'r Swistir.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig hyd at £450,000 o gyllid busnes i'r cwmni sy'n datblygu therapïau celloedd newydd ar gyfer clefydau cardiofasgwlaidd yn bennaf.
Mae system Celution Cytori yn ddyfais feddygol sy'n tynnu a chasglu celloedd atgynhyrchiol o feinweoedd brasterog yn ystod triniaethau llawfeddygol. Maen nhw wedyn ar gael i'w hail-blannu yn yr un claf o fewn tua awr.
Yn ôl Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Dyma hwb sylweddol arall i sector gwyddorau bywyd Cymru ac mae'n ychwanegu at yr arbenigedd cynyddol sydd yng Nghymru ym maes therapïau celloedd a meddygaeth atgynhyrchiol.
"Unwaith bydd ReNeuron wedi symud i Bencoed, bydd Cymru yn gartref i ddau brif gwmni meddygaeth atgynhyrchiol byd-eang".