BBC Cymru Fyw

50 Mlynedd ers Y Dydd

Published
image captionStiwdio'r Dydd yn 1964 : Dechrau'r daith.
image captionEirwen Davies, Vaughan Hughes, Huw Llywelyn Davies, Elinor Jones. Wynebau'r Dydd ynghanol y 70au.
image caption1968/69. Cyfweliad i roi gwên ar wyneb Gwyn Llewelyn! (Sylwer ar logo Harlech ar y camera). Ydych chi'n gwybod pwy oedd y frenhines hon?
image caption1969. Dyn ar y lleuad ar Y Dydd.
image captionStafell reoli stiwdio'r Dydd ym Mhontcanna yn y saithdegau
image captionY Dydd gydag Elinor Jones yn cyflwyno ar ddechrau'r 80au. Ydych chi'n nabod y gŵr barfog?
image captionY diweddar Eleanor Mathias, Golygydd newyddion Y Dydd.
image captionVaughan Hughes yn ei ddyddiau cynnar ar Y Dydd ar ddechrau'r saithdegau.
image captionDave Powell (Dai Cuts) o Lanyfferi. Golygydd ffilm Y Dydd o'r cychwyn. Ifan Roberts, un o olygyddion y Dydd yn edrych dros ei ysgwydd.
image captionYstafell newyddion Y Dydd yn ystod y saithdegau.
image captionUned ddarlledu allanol TWW oedd a rhyddfraint ITV yng Nghymru tan 1968 pan enillodd Harlech y cytundeb.
image captionDaeth Y Dydd i ben pan ddechreuodd S4C yn 1982. Cafodd BBC Cymru y cyfrifoldeb am gynhyrchu'r rhaglenni newyddion nosweithiol. Huw Llywelyn Davies, Elinor Jones a Vaughan Hughes sydd yn y llun.
image captionY diweddar Eirwen Davies. Darllenydd newyddion Y Dydd o 1964 tan ganol y saithdegau. Gyda llaw, y darllenydd newyddion benywaidd cyntaf ym Mhrydain!
image caption______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________