YMCA Cymru yn nwylo'r gweinyddwyr

Cyhoeddwyd

Mae 18 o swyddi yn y fantol wedi i YMCA Cymru gyhoeddi eu bod nhw wedi cael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Mae'r staff yn gweithio ar dri safle, yn Abertawe, Niwgwl a Rhaeadr.

Bydd asedau'r elusen nawr yn cael eu gwerthu, ond ni fydd y cymdeithasau lleol sy'n gweithredu ledled Cymru yn cael eu heffeithio.

Dywedodd y prif weinyddwr Alistair Wardell: "Mae hwn yn amlwg yn ergyd siomedig, nid yn unig ar gyfer y gweithwyr sy'n wynebu'r risg o golli eu swyddi ond ar gyfer yr holl bobl sydd wedi derbyn cefnogaeth yng Nghymru dros y tair degawd ddiwethaf.

"Rydym eisoes wedi derbyn diddordeb mewn rhai rhannau o'u gwaith Cymreig, yn enwedig y ganolfan weithgareddau yn Niwgwl, ac mi fyddwn i'n mynd ar ôl y rhain dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf."

Yn ogystal â'r safle yn Neigwl, mae YMCA Cymru â chaniatâd cynllunio i godi pedwar o dai ar safle hen gymuned gymdeithasol leol ym Mhenrhyndeudraeth.

Straeon perthnasol