10 o gynghorwyr yn gadael y Blaid Lafur

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Guildhall Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Lafur 23 o gynghorwyr ar y cyngor cyn ymddiswyddiad y 10

Mae Cyngor Wrecsam wedi cadarnhau bod 10 o gynghorwyr o'r grŵp Llafur, gan gynnwys yr arweinydd Neil Rogers, wedi ymddiswyddo.

Gyda 23 o aelodau, Llafur oedd y grŵp mwyaf ar y cyngor, gan redeg yr awdurdod mewn cynghrair gyda chynghorwyr annibynnol.

Mewn datganiad dywedodd y cynghorwyr nad oedd modd iddyn nhw barhau fel aelodau'r grŵp Llafur.

"I nifer ohonom ni mae hi'n ddiwrnod trist iawn," meddai'r datganiad.

"Ond ni allwn barhau i gael ein dylanwadu mewn ffordd negyddol o fewn y grŵp Llafur ar faterion sy'n effeithio ar fywydau pobl Wrecsam."

Y cynghorwyr eraill sydd wedi gadael Llafur yw: Bernie McCann, Michael Williams, David Griffiths, David Bithell, Geoff Lowe, Malcolm Taylor, Barbara Roxburgh, Steve Wilson ac Andy Williams.

'Traed moch'

Mae'r Aelod Cynulliad Ceidwadol lleol Janet Finch-Saunders wedi rhyddhau datganiad yn ymateb i'r digwyddiad, sy'n dweud:

"Mae'r traed moch yma yn drychineb arall ar gyfer Llafur Cymru ac yn destun cywilydd mawr i weinidog llywodraeth leol y blaid, sy'n rhannu etholaeth gyda'r cynghorwyr Llafur yma," meddai.

"Mae'r ymddiswyddiadau yn gadael Cyngor Wrecsam mewn helbul a bydd rhaid rhoi blaenoriaeth i wasanaethau rheng flaen rŵan fel mater o frys...

"Mi fydd cymunedau lleol ag achos da i bryderu ac rwy'n ymbil ar weinidog llywodraeth leol Llafur i leddfu'r pryderon a sicrhau bod y ffars yma'n cael ei ddirwyn i ben."

'Heriau sylweddol'

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Mae Cyngor Wrecsam yn wynebu heriau sylweddol yn bresennol - ac mae'r ansicrwydd yn sgil y penderfyniad hwn yn newyddion nad oes croeso iddo.

"Er y bydd yn rhaid i'r cyngor ddatrys y mater - gwasanaeth da i bobl Wrecsam yw'r flaenoriaeth, ac fe ddylai'r cyngor ganolbwyntio ar ddarparu'r gwasanaethau gorau posib i drigolion."

Mae Plaid Cymru hefyd wedi rhyddhau datganiad: "Dyw hyn ddim yn annisgwyl o ystyried y sibrydion sydd wedi bod yn hedfan o gwmpas yn ddiweddar.

"Ond y peth olaf mae pobl Wrecsam ei angen ar y funud yw cyngor Llafur yn tynnu'i gilydd yn ddarnau oherwydd gelyniaeth ac ymladd mewnol.

"Mae'r ddau grŵp sy'n ffraeo gyda'i gilydd ill dau yr un mor euog o gau gwasanaethau allweddol fel Plas Madoc, llyfrgelloedd, llwybrau bws tra'n gwneud dim ynglŷn â'r maer a'r cyflogau uchaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol