10 o gynghorwyr yn gadael y Blaid Lafur

Neuadd Guildhall Wrecsam
Image caption Roedd gan Lafur 23 o gynghorwyr ar y cyngor cyn ymddiswyddiad y 10

Mae Cyngor Wrecsam wedi cadarnhau bod 10 o gynghorwyr o'r grŵp Llafur, gan gynnwys yr arweinydd Neil Rogers, wedi ymddiswyddo.

Gyda 23 o aelodau, Llafur oedd y grŵp mwyaf ar y cyngor, gan redeg yr awdurdod mewn cynghrair gyda chynghorwyr annibynnol.

Mewn datganiad dywedodd y cynghorwyr nad oedd modd iddyn nhw barhau fel aelodau'r grŵp Llafur.

"I nifer ohonom ni mae hi'n ddiwrnod trist iawn," meddai'r datganiad.

"Ond ni allwn barhau i gael ein dylanwadu mewn ffordd negyddol o fewn y grŵp Llafur ar faterion sy'n effeithio ar fywydau pobl Wrecsam."

Y cynghorwyr eraill sydd wedi gadael Llafur yw: Bernie McCann, Michael Williams, David Griffiths, David Bithell, Geoff Lowe, Malcolm Taylor, Barbara Roxburgh, Steve Wilson ac Andy Williams.

'Traed moch'

Mae'r Aelod Cynulliad Ceidwadol lleol Janet Finch-Saunders wedi rhyddhau datganiad yn ymateb i'r digwyddiad, sy'n dweud:

"Mae'r traed moch yma yn drychineb arall ar gyfer Llafur Cymru ac yn destun cywilydd mawr i weinidog llywodraeth leol y blaid, sy'n rhannu etholaeth gyda'r cynghorwyr Llafur yma," meddai.

"Mae'r ymddiswyddiadau yn gadael Cyngor Wrecsam mewn helbul a bydd rhaid rhoi blaenoriaeth i wasanaethau rheng flaen rŵan fel mater o frys...

"Mi fydd cymunedau lleol ag achos da i bryderu ac rwy'n ymbil ar weinidog llywodraeth leol Llafur i leddfu'r pryderon a sicrhau bod y ffars yma'n cael ei ddirwyn i ben."

'Heriau sylweddol'

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Mae Cyngor Wrecsam yn wynebu heriau sylweddol yn bresennol - ac mae'r ansicrwydd yn sgil y penderfyniad hwn yn newyddion nad oes croeso iddo.

"Er y bydd yn rhaid i'r cyngor ddatrys y mater - gwasanaeth da i bobl Wrecsam yw'r flaenoriaeth, ac fe ddylai'r cyngor ganolbwyntio ar ddarparu'r gwasanaethau gorau posib i drigolion."

Mae Plaid Cymru hefyd wedi rhyddhau datganiad: "Dyw hyn ddim yn annisgwyl o ystyried y sibrydion sydd wedi bod yn hedfan o gwmpas yn ddiweddar.

"Ond y peth olaf mae pobl Wrecsam ei angen ar y funud yw cyngor Llafur yn tynnu'i gilydd yn ddarnau oherwydd gelyniaeth ac ymladd mewnol.

"Mae'r ddau grŵp sy'n ffraeo gyda'i gilydd ill dau yr un mor euog o gau gwasanaethau allweddol fel Plas Madoc, llyfrgelloedd, llwybrau bws tra'n gwneud dim ynglŷn â'r maer a'r cyflogau uchaf."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.