Cymru i chwarae ar gae artiffisial

  • Cyhoeddwyd
Cae Andorra

Fe fydd Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016 ar gae artiffisial yn Andorra ddydd Mawrth.

Roedd profion cyntaf ddydd Iau diwethaf ar y cae artiffisial 3G yn dweud fod y bêl yn rowlio yn rhy gyflym.

Ond ddydd Mercher dywedodd UEFA eu bod nawr yn fodlon gyda chyflwr y maes.

Mae'r stadiwm yn y brifddinas Andorra le Velle yn dal 3,300.

Ar un adeg roedd sôn y byddai'n rhaid symud y gêm i Sbaen.

Dywedodd rheolwr Cymru Chris Coleman y byddai'n well ganddo gynnal y gêm ar laswellt, gan "nad ydym wedi arfer chwarae ar gae artiffisial".

Ond ychwanegodd y byddai ei chwaraewyr yn "fodlon chwarae ar faes parcio pe bai'n rhaid".

Mae gwledydd Ewrop wedi eu rhannu mewn naw grŵp - gyda 23 yn ceisio am le yn Ffrainc yn 2016.

Bydd y ddau dîm sy'n gorffen yn uchaf ym mhob grŵp yn ennill yr hawl i gystadlu yn y rowndiau terfynol yn Ffrainc.

Felly hefyd y tîm sy'n gorffen gyda'r cyfanswm o bwyntiau yn y trydydd safle.

Bydd y timau a orffennodd yn drydydd yn yr wyth grŵp arall yn wynebu ei gilydd mewn gemau ail gyfle.