Nato: Yr uwchgynhadledd wedi cychwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, WPA Pool
Disgrifiad o’r llun, Yr ystafell gynhadledd yn barod i groesawu'r arweinwyr

Wedi'r holl baratoi mae diwrnod cyntaf uwchgynhadledd Nato yng Nghymru wedi cyrraedd.

Mae 60 o arweinwyr gwledydd y byd a thua 4,000 o gynrychiolwyr yn cwrdd yng Ngwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd heddiw a dydd Gwener.

Mae yna rybuddion ynglŷn â mwy o brysurdeb ar y ffyrdd rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn ogystal â maes awyr Caerdydd.

Fe gyrhaeddodd y rhan fwyaf o'r arweinwyr ddydd Mercher, ac yn eu mysg, roedd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama.

Obama yw'r cyntaf o arlywyddion yr Unol Daleithiau i ymweld â Chymru tra dal yn ei swydd.

Fe gafodd o'i groesawu i westy'r Celtic Manor gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones fore Iau.

Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones groesawu'r Arlywydd Obama i Gymru

Ymweld ag ysgol

Fore Iau, fe ymwelodd yr Arlywydd Obama a David Cameron ag Ysgol Gynradd Mount Pleasant yn ardal Casnewydd.

Fe ddechreuodd y dorf ymgasglu tu allan toc cyn chwech, gan obeithio cael cipolwg o'r arlywydd.

Roedd yn rhaid i ddisgyblion fynd drwy beiriant synhwyro metel wrth iddyn nhw gyrraedd.

Wrth i gar yr arlywydd gyrraedd toc cyn 10, roedd 'na gannoedd wedi ymgynnull, gan chwifio baneri a gweiddi eu croeso.

Disgrifiad o’r llun, Roedd 'na gryn groeso i'r Arlywydd Obama

Mae plant yr ysgol ymysg disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru sydd wedi ysgrifennu negeseuon personol am eu gobeithion am y dyfodol ar gardiau post.

Negeseuon dwyieithog sydd ar y cardiau post, sy'n ateb y cwestiwn "Beth hoffech chi fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn oedolion?".

Maen nhw'n cynnwys un Natalie Hamlin, 10 oed o Ysgol Pencae yng Nghaerdydd, a ddywedodd: "Rwy' eisiau i fy nheulu i fod yn hapus ac yn ddiogel, a phob teulu arall yn y byd" a Kian Wyn Thomas, 10 oed o Ysgol yr Hendre, Caernarfon, a ddywedodd: "Pan fydda' i'n hŷn rwy'n gobeithio y bydd pawb yn cael eu trin yn gyfartal beth bynnag yw lliw eu croen".

Disgrifiad o’r llun, 'Sgwn i am beth mae'r arlywydd a'r plant yn sgwrsio?

Yr agenda

Wedi'r ymweliad â'r ysgol fe aeth yr arweinwyr i'r uwchgynhadledd.

Roedd y trafodaethau cyntaf ar ddyfodol Nato yn Afghanistan yn dechrau am 13:00 ac mae disgwyl i'r sefyllfa yn yr Wcráin gael ei drafod am 16:00.

Tua 13:00, fe ddechreuodd oddeutu 500 o ymgyrchwyr orymdeithio drwy Gasnewydd.

Fe dreuliodd tua 100 o bobl y noson mewn gwersyll heddwch ym Mharc Tredegar neithiwr.

Bychan yw nifer y protestwyr gan fod disgwyl y byddai miloedd yn cyrraedd y ddinas.

Roedden nhw'n gorymdeithio o'r senotaff yng nghanol y ddinas tuag at gylchfan y Coldra ger gwesty'r Celtic Manor, lleoliad yr uwchgynhadledd.

Mae gorymdaith wedi ei threfnu yng Nghaerdydd nos Iau cyn i'r arweinwyr giniawa yng Nghastell Caerdydd.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun, Roedd 'na gannoedd yn rhan o'r orymdaith drwy Gasnewydd

Gwledd yng Nghaerdydd

Yn dilyn diwrnod cynta'r trafod fe fydd yr arweinwyr a'r cynrychiolwyr yn teithio i'r brifddinas am swper.

Fe fydd gwledd yr arweinwyr yng Nghastell Caerdydd am 20:00.

Y Cymro, Stephen Terry, sy'n paratoi'r bwyd, gyda chymorth 12 o fyfyrwyr o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Bydd y Gweinidogion Tramor yn bwyta yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gerllaw a bydd y Gweinidogion Amddiffyn yn cael eu swper ar long HMS Duncan ym Mae Caerdydd.

Disgrifiad o’r llun, HMS Duncan yn cyrraedd Bae Caerdydd

'Sbardun'

Dywedodd prif swyddog gwesty'r Celtic Manor mai'r gobaith oedd y byddai'r uwchgynhadledd yn "sbardun i ddenu mwy o ddigwyddiadau rhyngwladol i Gymru".

Ychwanegodd Ian Edwards: "Y peth pwysig i Gymru yw bod ar y llwyfan rhyngwladol yna.

"Nid rhywbeth am y Celtic Manor yw hyn, mae ynglŷn â Chymru a dangos ein bod ni'n gallu tynnu pethau at ei gilydd a chynnal digwyddiad fel hwn."