BBC Cymru Fyw

'Bore da': Obama'n ymweld ag ysgol yng Nghasnewydd

Published
image caption'Bore Da' oedd cyfarchiad Barack Obama wrth iddo sgwrsio gyda'r disgyblion

Roedd 'na gannoedd yno i groesawu'r Arlywydd Barack Obama a David Cameron, wrth iddyn nhw ymweld ag ysgol gynradd yng Nghasnewydd fore Iau.

Fe gafodd y ddau arweinydd eu cludo i Ysgol Gynradd Mount Pleasant mewn rhes o 22 o gerbydau, toc cyn 10.

"Bore da" oedd neges yr arlywydd i'r disgyblion wrth iddo ymuno yn eu gwers.

Fe fu'r ddau yn yr ysgol am oddeutu hanner awr, cyn ymuno â chynrychiolwyr eraill ar gyfer uwchgynhadledd Nato.

Fe wylion nhw'r disgyblion yn cael gwers am hanes Nato, gan ateb cwestiynau am aelodau'r sefydliad.

image copyrightDavid Cameron
image captionFe ranodd David Cameron luniau o'r ymweliad ar Twitter
image copyrightDavid Cameron
image captionDiwrnod bythgofiadwy i ddisgyblion Ysgol Gynradd Mount Pleasant

Fe ddechreuodd y dorf ymgasglu tu allan toc cyn chwech, gan obeithio cael cipolwg o'r arlywydd.

Roedd yn rhaid i ddisgyblion fynd drwy beiriant synhwyro metel wrth iddyn nhw gyrraedd.

Wrth i gar yr arlywydd gyrraedd toc cyn 10, roedd 'na gannoedd wedi ymgynnull, gan chwifio baneri a gweiddi eu croeso.

Mae plant yr ysgol ymysg disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru sydd wedi ysgrifennu negeseuon personol am eu gobeithion am y dyfodol ar gardiau post.

Negeseuon dwyieithog sydd ar y cardiau post, sy'n ateb y cwestiwn "Beth hoffech chi fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn oedolion?".

image captionCar yr Arlywydd Obama'n cyrraedd yr ysgol yng Nghasnewydd
image captionY dorf yn tyfu cyn i'r arlywydd gyrraedd yr ysgol

Straeon perthnasol

  • Nato: Yr uwchgynhadledd wedi cychwyn