Pro12 i barhau yn ystod Cwpan y Byd

  • Cyhoeddwyd

Mi fydd gemau rygbi cynghrair y Pro12 yn parhau yn ystod Cwpan y Byd yn 2015 sy'n cael ei gynnal yn Lloegr.

Mae Uwchgynghrair Lloegr wedi penderfynu gohirio'u gemau nhw tan ar ôl y gystadleuaeth.

Mae Undeb Rygbi Lloegr a chlybiau Uwchgynghrair Aviva yn agos at gytuno pecyn i'w digolledu am yr incwm fyddan nhw'n golli oherwydd y twrnamaint.

Does gan y wlad sy'n cynnal Cwpan y Byd ddim hawl i ganiatáu cystadleuaeth rygbi arall ar y lefel uchaf ddigwydd yr un pryd, ond dyw hyn ddim yn effeithio ar Gymru er y bydd wyth o'r gemau'n digwydd yn Stadiwm y Mileniwm.

Yn ôl cyfarwyddwr y Pro12, David Jordan, bydd y gemau'n cael eu trefnu o amgylch gemau Cwpan y Byd.

Does dim cyhoeddiad wedi cael ei wneud ynglŷn â Chwpan LV eto, sef y gystadleuaeth rhwng clybiau Cymru a Lloegr.