Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Dylan Thomas 2014

  • Cyhoeddwyd
Dylan Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhestr fer wedi ei chyhoeddi yn nhref enedigol y bardd, Abertawe, a hynny ym mlwyddyn dathlu canmlwyddiant ers ei eni.

Mae rhestr fer gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014, gwobr i awduron 39 oed neu iau, wedi ei chyhoeddi yn nhref enedigol y bardd, Abertawe.

Mae saith o deitlau ar rhestr fer y Wobr, gan gynnwys barddoniaeth, rhyddiaith a drama, gyda'r awduron wedi eu dylanwadu gan Gymru, Lloegr, Jamaica, America a Seland Newydd.

Cyhoeddwyd y rhestr fer gan y cerddor a'r cyflwynydd radio, Cerys Matthews, un o feirniaid y wobr.

Caiff Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas ei noddi gan Brifysgol Abertawe, ac fel rhan o'r wobr bydd yr awdur buddugol yn derbyn £30,000, a hynny am y gwaith llenyddol gorau sy'n cael ei gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn yr iaith Saesneg gan awdur sy'n 39 oed neu iau.

Mae'r wobr yn agored i waith llenyddol o bob math - barddoniaeth, rhyddiaith a drama.

Y Rhestr Fer

Dyma'r awduron a'r gwaith sydd wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer eleni:

•Eleanor Catton, The Luminaries (Granta)

•Owen Sheers, Mametz (National Theatre Wales)

•Joshua Ferris, To Rise Again at a Decent Hour (Viking)

•Eimear McBride, A Girl is a Half-Formed Thing (Faber & Faber)

•Kseniya Melnik, Snow in May (Fourth Estate)

•Kei Miller, The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (Carcanet Press)

•Naomi Wood, Mrs Hemingway (Picador)

'Braint bod yn rhan o'r panel beirniadu'

Yn ôl Cerys Matthews: "Mae'r rhestr yn arbennig o dda eleni, ac rydym wedi denu awduron rhyngwladol ifanc sydd â dawn anhygoel. Mae'r rhestr yn cynnwys gwaith rhyngwladol o bob genre - barddoniaeth, rhyddiaith a drama. Mae'n fraint bod yn rhan o'r panel beirniadu eleni, a hynny ym mlwyddyn canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas".

Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddwyd y rhestr fer gan y cerddor a'r cyflwynydd radio, Cerys Matthews, un o feirniaid y wobr.

Dywedodd Peter Stead, sylfaenydd a llywydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas: "Wrth edrych ar y safon uchel oedd ar y rhestr hir, roeddem ni fel beirniaid yn gwybod y byddai'r broses o ddewis rhestr fer yn un anodd. Yn y diwedd, saith darn rhyfeddol oedd yn sefyll allan i ni.

"Rydym wrth ein boddau bod y rhestr fer yn cynnwys cymaint o amrywiaeth - drama wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio yng Nghymru, bardd Caribïaidd daw'n wreiddiol o Glasgow, dau awdur o'r Unol Daleithiau, a nofelau gan awduron o'r Iwerddon, Lloegr, a Seland Newydd.

"Mae sawl cyfrol ar y rhestr fer eisoes wedi eu hanrhydeddu, ac mae hyn yn dangos sut mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas wedi ennill ei lle ym myd llenyddiaeth fyd-eang.

Byddwn yn gwahodd saith o awduron gorau'r byd i Abertawe".

Cafodd y rhestr fer ei chyhoeddi mewn digwyddiad yn Abertawe, 'Dylan Unchained' - cynhadledd ryngwladol o arbenigwyr Dylan Thomas sy'n cael ei chynnal gan Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe.