Cameron: 'Cymru'n ffynhonnell balchder i'r Deyrnas Gyfun a Nato'

  • Cyhoeddwyd
Uwchgynhadledd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llygaid y byd ar Gymru

Ar ddiwedd yr uwchgynhadledd yng Nghasnewydd mae David Cameron wedi dweud bod yr hyn ddigwyddodd yng Nghymru "yn ffynhonell balchder i'r Deyrnas Gyfun a Nato".

"Bydd y gynghrair yn gadael y Celtic Manor yn gryfach," meddai.

Ar ddiwedd y gynhadledd newyddion dywedodd: "Gaf i ddiolch yn fawr iawn i bawb yn y Celtic Manor, yr heddlu, y lluoedd arfog sydd wedi bod yn wych, i bawb sydd wedi helpu sicrhau bod y gynhadledd hon yn ddiogel ac yn llwyddiannus.

"Yn fwy na dim, diolch i bobl Cymru sydd wedi rhoi croeso cynnes i'r byd ..."

Codi proffil Cymru

Mewn cyfweliad â BBC Cymru dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod y digwyddiad wedi codi proffil Cymru ac y "bydd pobl nawr wedi clywed am Gymru".

Bydd y bobl ddaeth i'r uwchgynhadledd "wedi cael argraff dda o'r genedl ac mae hynny'n bwysig dros ben i ni".

Dywedodd bod Cymru a Chasnewydd wedi dangos "ein bod ni'n gallu cynnal digwyddiadau fel hyn."

Yn ôl Mr Jones, roedd cynnal yr uwchgynhadledd yn dangos pa mor bell roedd Cymru wedi datblygu fel cenedl ac na fyddai wedi gallu dychmygu, pan gychwynnodd ar ei swydd fel Prif Weinidog Cymru bum mlynedd yn ôl, y byddai'n croesawu Arlywydd yr Unol Daleithiau i Gymru.

"Un o'r pethau rydym ni wedi gweld ei eisiau dros y blynyddoedd ydi bod pobl yn teimlo'n hyderus yng Nghymru," meddai.

"Does dim angen i ni deimlo ein bod ni'n ffaelu bod ymysg y gorau yn y byd."

Disgrifiad o’r llun,
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn croesawu'r Arlywydd Obama i Gymru

1,000

Dywedodd yr Arlywydd Obama ei bod hi'n "anrhydedd fawr," bod yr arlywydd cyntaf yn ei swydd i fynd i Gymru.

Ynghynt dywedodd David Cameron y byddai'r DU yn cyfrannu 1,000 o bobl i lu fyddai'n barod i ymateb i broblemau yn Ewrop.

Roedd 60 o arweinwyr yng Nghymru ar gyfer y gynhadledd, yn ogystal â 4,000 o gynrychiolwyr eraill a miloedd o staff cefnogol.

Ddydd Gwener roedd yr arweinwyr yn trafod eu ymateb i'r argyfyngau yn Wcráin a'r bygythiad yn Irac a Syria gan eithafwyr yr Islamic State.

Ffynhonnell y llun, Ross Harrison
Disgrifiad o’r llun,
Aeth awyrennau o naw gwlad, gan gynnwys y Red Arrows, dros Gaerdydd a Chasnewydd fore Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Yr hediad dros Fae Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Red Arrows yn hedfan dros westy'r Celtic Manor
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa dros Fae Caerdydd fore Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Miloedd wedi ymgasglu i wylio'r hediadau ym Mae Caerdydd

Ar ddechrau ail ddiwrnod y gynhadledd, fe wnaeth awyrennau milwrol o naw gwlad hedfan dros dde Cymru, gan gynnwys lleoliad y gynhadledd yng Nghasnewydd.

Fe wnaeth tîm arddangos yr Awyrlu, y Red Arrows ymuno ag awyrennau o'r Unol Daleithiau, Canada, Denmarc, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Portiwgal a'r Iseldiroedd.

Bwriad yr hediad oedd arddangos rhai o awyrennau gwledydd Nato sydd wedi bod yn rhan o waith plismona yng ngorllewin Ewrop.

Fe wnaeth yr awyrennau hedfan dros Fae Caerdydd am tua 9 y bore ar eu ffordd i Gasnewydd.

Cyn yr hediad dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb y "bydd llygaid y byd ar Gymru" a'i fod yn "falch iawn" i gynnal y digwyddiad.

"Mae'r hediad yn ein hatgoffa unwaith eto sut mae'r gynhadledd yn rhoi Cymru ar y llwyfan byd-eang, wrth i bobl edrych i fyny a gweld awyrennau o wledydd ar draws Nato yn llenwi'r awyr yn ne Cymru."

Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Arweinwyr gwledydd y byd, gan gynnwys Barack Obama a David Cameron, yng Nghastell Caerdydd nos Iau
Disgrifiad o’r llun,
Daeth torf i weld yr HMS Duncan ddydd Iau
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y Tywysog gynnal derbyniad arbennig i aelodau Nato yn y Celtic Manor nos Iau

Yn ddiweddarach, aeth Mr Crabb i ymweld â HMS Duncan, un o nifer o longau rhyfel sydd wedi teithio i Fae Caerdydd ar gyfer yr wythnos.

Mae'r llongau yn rhan o ymgyrch ddiogelwch amlwg iawn yn y brifddinas, wrth i strydoedd gael eu cau a dros 9,000 o swyddogion yr heddlu ddod i dde Cymru ar gyfer y gynhadledd.

Ddydd Iau, roedd cyfle i Barack Obama ymweld â phlant mewn ysgol yn ardal Casnewydd wrth iddyn nhw gael gwers am Nato.

Cafodd Ysgol Mount Pleasant ei dewis ar ôl i staff yrru neges ar Twitter sawl mis yn ôl, yn dweud y byddai'r disgyblion yn mwynhau cael ymwelydd arbennig.

Brynhawn Gwener aeth y Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, i gwrdd â phobl ifanc, oedd yn trafod materion y byd mewn cynhadledd 'Model Nato' ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd myfyrwyr o ysgolion a cholegau o dde Cymru a Lloegr yn cael y cyfle i drafod mewn cynhadledd eu hunain.

Ffensys i lawr

Mae symud yr holl ffensys a rhwystrau wedi dechrau yn barod.

Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod yn awyddus i'r contractiwr weithio drwy'r dydd a nos i sicrhau bod ffyrdd y ddinas ar agor fel yr arfer erbyn ddydd Llun.

Ffynhonnell y llun, Athena

Y gobaith yw y bydd y gwaith wedi gorffen erbyn prynhawn Sul, ond bydd rhai ffyrdd ar gau tan hynny.

Y ffyrdd fydd ar gau yw:

  • Heol y Gogledd
  • Ffordd y Brenin
  • Stryd y Dug
  • Boulevard de Nantes
  • Heol Bontfaen (Gorllewin)
  • Stryd y Castell

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd: "Hoffwn ddiolch i drigolion, ymwelwyr a chymudwyr am eu hamynedd gyda'r mesurau diogelwch oedd angen eu rhoi mewn grym gan y Gwasanaethau Diogelwch.

"Blaenoriaeth y weinyddiaeth yw tynnu'r ffens o ganol y ddinas cyn gynted â phosib a dyna pam y bydd contractwyr yn gweithio o amgylch y cloc i sicrhau hynny.

"Byddwn ni yna yn gweithio gyda phartneriaid i dynnu'r ffens o Barc Bute a Bae Caerdydd cyn gynted â phosib."