Cyflwynydd yn ymddeol wedi 60 mlynedd

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Dewi Griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaglen olaf Dewi yn cael ei darlledu ar 28 Medi.

Mae'r darlledwr Dewi Griffiths, wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol ar ôl 60 mlynedd yn gweithio gyda'r BBC.

Fe wnaeth Mr Griffiths, sy'n 83 mlwydd oed, gyhoeddi ei ymddeoliad yn ystod ei raglen fore Sul ar BBC Radio Wales, A String of Pearls, rhaglen y mae wedi ei chyflwyno dros y 26 mlynedd diwethaf.

Dywedodd wrth y gwrandawyr ei fod eisiau gwneud "cyhoeddiad arbennig," cyn datgelu y bydd yn cael ei '"farchogaeth i ffwrdd i'r machlud am y tro olaf" yn fuan, a hynny ar ôl gyrfa hir fel peiriannydd, cynhyrchydd a chyflwynydd.

Bydd ei raglen olaf yn cael ei darlledu ar 28 Medi.

Ar ôl iddo wneud ei wasanaeth cenedlaethol gyda'r Llu Awyr Brenhinol, ymunodd Mr Griffiths â'r Gwasanaethau Cartref Cymreig y BBC yn 1954 a bu'n gweithio fel peiriannydd.

Aeth yn ei flaen i gynhyrchu rhaglenni chwaraeon ac yna sefydlodd adran Chwaraeon BBC Cymru gyda'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cliff Morgan.

Yn 1967 cynhyrchodd y rhaglen deledu lliw rheolaidd cyntaf, pan ddefnyddiwyd y dechnoleg newydd i ddarlledu Pencampwriaethau Tenis Wimbledon.

Bu'n cyfarwyddo'r camerâu ym mhob gêm rygbi ym Mharc yr Arfau, Caerdydd a'r Stadiwm Cenedlaethol dros 29 mlynedd, a bu'n gweithio ar ddarllediadau o gwmpas y byd gan gynnwys y Gemau Olympaidd a Chwpan y Byd.

Ers gadael yr adran chwaraeon mae wedi cyflwyno A String of Pearls, sydd wedi bod ymhlith y rhaglenni mwyaf poblogaidd yn gyson ar Radio Wales ers 1988.

Mae'n cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth o gyfnod y bandiau mawr i oes aur sioeau cerdd Hollywood, gyda cheisiadau rheolaidd gan ei gynulleidfa ffyddlon.

Bydd ei raglen olaf yn cael ei darlledu ar ddydd Sul 28 Medi, a bydd sioe wythnosol Roy Noble yn cael ei ymestyn i gymryd lle 'A String o Pearls' o fis Hydref.

'Anrhydedd i weithio gydag ef'

Dywedodd Golygydd BBC Radio Wales, Steve Austins: "Ar ôl 60 mlynedd o weithio i'r BBC, penderfynodd Dewi mai dyma'r amser iawn iddo gamu oddi ar y llwyfan. Mae ei ymroddiad i'r rhaglen a'i wrandawyr dros y blynyddoedd wedi bod yn rhagorol ac mae wedi bod yn anrhydedd i weithio gydag ef.

"Mae Dewi'n gadael bwlch mawr i'w lenwi ond rwy'n argyhoeddedig nad oes unrhyw un gwell na Roy Noble i fanteisio ar y cyfle. Bydd sioe Roy yn cynnwys cerddoriaeth debyg i 'A String of Pearls' a byddwn yn cadw nifer o eitemau o raglen Dewi.

"Bydd rhaglen Roy Noble yn dechrau awr yng nghynt am 09:30 o 12 Hydref ymlaen, a bydd yn cynnwys rhywfaint o'r gerddoriaeth sydd wedi bod yn nodweddiadol o ddarllediadau Dewi Griffiths."

Dywedodd Roy Noble, "Mae'n ddiwedd cyfnod, gyda'r 'A String Of Pearls', mae rhaglen Dewi wedi bod yn chwedlonol, braint a chyfrifoldeb yw cael yr allwedd i barhau i chwilio am y tlysau gorau ar gyfer y rhaglen. "