Nato: Y gwaith clirio wedi dechrau

  • Cyhoeddwyd
Security fences being removed on Friday afternoon
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y gwaith o symud rhwystrau ddechrau bnawn dydd Gwener

Mae gweithwyr wedi dechrau ar y gwaith o symud ffensys diogelwch o ganol Caerdydd yn dilyn uwchgynhadledd Nato.

Cafodd y gadwyn dur sydd wedi amgylchynu Castell Caerdydd am bythefnos ei beirniadu gan yrwyr tacsi a masnachwyr am achosi anhrefn.

Bu mesurau diogelwch hefyd yn amlwg o amgylch Gwesty y Celtic Manor, oedd yn cynnal yr uwchgynhadledd.

Fe wnaeth prif weinidog Cymru Carwyn Jones ddiolch i bobl am fod yn amyneddgar, gan ddweud y bydd Cymru yn elwa o'r digwyddiad yn yr hir dymor.

Cadw draw

Hwn oedd un o'r digwyddiadau rhyngwladol mwyaf i gael ei gynnal yn y DU, gyda dros 60 o wladweinwyr, 4,000 o gynrychiolwyr a 1,500 o newyddiadurwyr yn ymweld â de Cymru ddydd Iau a dydd Gwener.

Roedd yr uwchgynhadledd ar gyrion Casnewydd, ond bach iawn wnaeth o amharu ar ganol y ddinas.

Ond cafodd rhannau o ganol Caerdydd eu cau yn gyfan gwbl wrth i'r cynadleddwyr giniawa yng Nghastell Caerdydd a Choleg Cerdd a Drama Cymru nos Iau.

Fe wnaeth nifer o siopau gau eu drysau, gan gwyno fod y ffensys diogelwch yn golygu fod cwsmeriaid yn cadw draw.

Dechreuodd contractwyr symud y ffensys ddydd Gwener, gan ddweud y byddai'r cyfan wedi ei glirio erbyn pnawn dydd Sul

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai masnachwyr yn dweud fod y ffensys wedi amharu ar eu busnes
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhwystrau o amgylch Castell Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd contracwyr yn gweithio drwy'r nos er mwyn symud y rhwystrau

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd:

"Hoffwn ddiolch i drigolion, ymwelwyr a chymudwyr am eu hamynedd gyda'r mesurau diogelwch oedd angen eu rhoi mewn grym gan y Gwasanaethau Diogelwch.

"Blaenoriaeth y weinyddiaeth yw tynnu'r ffens o ganol y ddinas cyn gynted â phosib a dyna pam y bydd contractwyr yn gweithio o amgylch y cloc i sicrhau hynny.

"Byddwn ni yna yn gweithio gyda phartneriaid i dynnu'r ffens o Barc Bute a Bae Caerdydd cyn gynted â phosib."

Bydd y ffyrdd canlynol ynghau tra bod y gwaith o symud y ffensys yn mynd rhagddo.

  • Heol y Gogledd
  • Ffordd y Brenin
  • Stryd y Dug
  • Boulevard de Nantes
  • Heol Bontfaen (Gorllewin)
  • Stryd y Castell

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod y digwyddiad wedi codi proffil Cymru ac y "bydd pobl nawr wedi clywed am Gymru."

Gwersyll heddwch

Dywedodd bod Cymru a Chasnewydd wedi dangos "ein bod ni'n gallu cynnal digwyddiadau fel hyn."

Yn ôl Mr Jones, roedd cynnal yr uwchgynhadledd yn dangos pa mor bell roedd Cymru wedi datblygu fel cenedl ac na fyddai wedi gallu dychmygu, pan gychwynnodd ar ei swydd fel Prif Weinidog Cymru bum mlynedd yn ôl, y byddai'n croesawu Arlywydd yr Unol Daleithiau i Gymru.

"Un o'r pethau rydym ni wedi gweld ei eisiau dros y blynyddoedd ydi bod pobl yn teimlo'n hyderus yng Nghymru.

"Does dim angen i ni deimlo ein bod ni'n ffaelu bod ymysg y gorau yn y byd."

Ffynhonnell y llun, EPA
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r rhwystrau oedd yn atal protestwyr y tu allan i westy'r Celtic Manor

Bu protestiadau yn erbyn yr uwchgynhadledd yng Nghasnewydd a Chaerdydd.

Fe wnaeth tua 100 o bobl sefydlu gwersyll heddwch ar ochr gorllewinol Casnewydd.

Dywedodd y prifuwcharolygydd Alun Thomas fod 31 o bobl wedi eu harestio yn ystod yr uwchgynhadedd, saith ohonynt ddydd Gwener.

"Roedd y trefnidadau ar gyfer yr uwchgynhadledd yn llwyddiant mawr, ac mae wedi bod yn llwyddiant i Gymru."