Hofrennydd yn achub dynes

  • Cyhoeddwyd

Fe gafodd dynes 30 oed ei chludo mewn hofrennydd o Ynys Sili Bro Morgannwg, nos Wener, gydag anafiadau i'w phen.

Cafodd hofrennydd gwylwyr y glannau o Portland yn ne Lloegr ei alw tua 21:15 i gynorthwyo'r gwaith achub.

Bu tîm achub gwylwyr y glannau Penarth hefyd yn cynorthwyo.

Cafodd y ddynes ei throsglwyddo o'r hofrennydd i ambiwlans cyffredin, a'i chludo i ysbyty yng Nghaerdydd.