Trafod dyfodol ysgolion cynradd Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
ysgol gynradd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cynghorwyr yn trafod llefydd gwag

Bydd arweinwyr Ynys Môn yn cyfarfod dydd Llun i drafod dyfodol addysg gynradd yn ne orllewin yr ynys.

Mae'r cynghorwyr yn ystyried dyfodol chwech o ysgolion a hynny fel rhan o gynllun 15 mlynedd ar gyfer "moderneiddio'r ddarpariaeth addysgol."

Yr ysgolion dan sylw yw Ysgol Dwyran, Ysgol Niwbwrch, Ysgol Bodorgan, Ysgol Llangaffo, Ysgol Brynsiencyn ac Ysgol Parc y Bont yn Llanddaniel.

Nifer y llefydd gwag yw un o'r pynciau dan sylw.

Dywed adroddiad a gafodd ei baratoi ar gyfer y Bwrdd Gweithredol: "O'u grwpio gyda'i gilydd, mae gan yr ysgolion cynradd ym Mrynsiencyn, Dwyran, Niwbwrch a Bodorgan 152 o leoedd dros ben yn gyfan gwbl sy'n gyfystyr â 49% o leoedd dros ben."

Gwariant

Yr ysgol a'r canran uchaf o leoedd gwag yw Dwyran (65%), yno mae yna 78 o ddisgyblion, gyda 27 o leoedd gwag. Niwbwrch sydd â'r nifer uchaf o lefydd gwag, sef 49, gyda 104 o ddisgyblion.

Yn Llangaffo, ar y llaw arall, mae yna 45 o ddisgyblion, gyda lle ar gyfer 42, gan olygu fod yr ysgol yn fwy na llawn.

Dywed yr adroddiad: "Mae'r sefyllfa mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Llangaffo ac Ysgol Gynradd Parc Y Bont yn wahanol i'r pedair arall gan fod Ysgol Gynradd Llangaffo yn llawn ac Ysgol Parc Y Bont yn 96% yn lawn. Mae'r ddwy yn ysgolion dan Reolaeth Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru."

Bydd y cynghorwyr hefyd yn ystyried gwariant y pen ar y disgyblion. Y gwariant uchaf yw Bodorgan £6,212, gyda Dwyran yn ail gyda £6,210.

O'r chwe ysgol, Ysgol Parc y Bont, sydd â'r gwariant isaf sef 4,413.

Yn ôl yr adroddiad mae'r gwariant y disgybl ar gyfer pob un o'r chwe ysgol yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Ynys Môn (£4,349) a Chymru (£4,150) ar gyfer 2014/15.