Corff cyflogau yn amddiffyn codiad o 9% i ASau

  • Cyhoeddwyd
Houses of ParliamentFfynhonnell y llun, PA

Mae'r corff annibynnol sy'n penderfynu ar gyflogau Aelodau Seneddol - Ipsa- wedi dweud y dylid parhau â'r cynlluniau i roi codiad cyflog o 9% y flwyddyn nesaf.

Pan gafodd hynny ei gyhoeddi'n wreiddiol y llynedd, dywedodd David Cameron, Ed Miliband a Nick Clegg fod y cynnydd yn annerbyniol.

Ond yn ôl Marcial Boo, pennaeth Awdurdod Annibynnol Safonau'r Senedd, mae aelodau seneddol yn gwneud gwaith pwysig ac nad yw'r codiad cyflog yn ormodol.

Fe fyddai tâl aelodau yn cynyddu o £67,000 i £74,000.

Ond yn ôl arweinyddion y prif bleidiau Prydeinig byddai codiad cyflog o'r fath yn anghywir mewn cyfnod pan na all cyflogau yn y sector gyhoeddus godi mwy na 1%.

Safon

Mewn cyfweliad gyda'r Sunday Telegraph dywedodd Mr Boo fod arolwg o'r dystiolaeth wedi dangos fod rhagolygon economaidd yn gwella, tra bod cyflogau aelodau seneddol "ar ei hôl hi" o'i gymharu â phobl mewn swyddi tebyg yn y sector gyhoeddus.

Yn ôl Mr Boo roedd angen i'r cyflog fod yn deg er mwyn "denu ymgeiswyr o safon".

"Maen nhw yn ein cynrychioli ni - er mwyn llunio deddfau a hyd yn oed anfon pobl ifanc i ryfel," meddai wrth y Sunday Telegraph.

"'Di hyn ddim yn beth hawdd. Ac mae angen pobl dda i wneud y gwaith ac mae angen eu talu nhw yn deg. "

Ar ôl sgandal treuliau 2009 fe fu newid yn y drefn o dalu aelodau seneddol, newidiadau oedd yn golygu nad y nhw oedd bellach yn penderfynu ar gyflogau eu hunain.

Dywedodd llefarydd ar ran Ipsa eu bod yn debygol o fwrw mlaen gyda'u cynlluniau ar ôl etholiad cyffredinol 2015.

Fel rhan o'r codiad cyflog byddai disgwyl i aelodau seneddol dalu mwy i'w cynllun pensiwn.

Yn ôl Ipsa byddai'r newidiadau ddim yn costio mwy i'r trethdalwyr.