Pryder rhieni am bolisi cludiant

  • Cyhoeddwyd
School bus in Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai o blant Llanrhaeadr yn cael cludiant di-dâl i Glan Clwyd ar hyn o bryd

Mae rhai o rieni Dyffryn Clwyd yn anhapus gyda newid posib a allai effeithio cludiant di-dâl i ysgolion uwchradd, gan ddweud y bydd o'n amharu ar y math o addysg Gymraeg maen nhw'n dymuno ar gyfer eu plant.

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym Mhentre' Llanrhaeadr nos Lun i drafod y newidiadau, sy'n cynnwys y posibilrwydd o roi'r gorau i'r hawl i blant yr ardal gael cludiant di-dâl i Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy.

Mae'r sir yn ystyried cyfyngu cludiant di-dâl i ddisgyblion uwchradd sy'n gorfod teithio mwy na thair milltir i'r ysgol agosaf.

Dywed adroddiad gan swyddogion addysg y sir: "Bydd yr awdurdod yn darparu cludiant dewisol i'r ysgol agosaf sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg... I'r diben hwn, byddai'n ysgol sy'n cael ei chategoreiddio fel 1 neu 2 o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg."

Cyfrwng Cymraeg

Mae Glan Clwyd yng nghategori un, tra bod Brynhyfryd (Rhuthun) yng nghategori 2.

Mae Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn ysgol cyfrwng Cymraeg, tua wyth milltir o Lanrhaeadr.

Ysgol Ddwyieithog yw Ysgol Brynhyfryd Rhuthun - tua phum milltir o Lanrhaeadr.

Yno mae'r plant yn cael eu ffrydio i ddosbarthiadau cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg.

Ond dywed rhai o rieni Llanrhaeadr eu bod nhw am i'w plant fynychu ysgol cyfrwng Cymraeg ac maen nhw hefyd yn dweud fod yna draddodiad o blant yr ardal yn mynychu Glan Clwyd.

Ymgynghori

"Mae'n mynd i effeithio ar lawer iawn o bob ardal Bro Cinmeirch," meddai Elfed Jones o Lanrhaeadr sydd â merch sy'n mynychu Glan Clwyd.

"Mae Plant o Lanrhaeadr, Prion a Saron wedi tyfu fyny efo plant ardal Dinbych, ac yn mynd i Ysgol gynradd Twm o'r Nant a mynd i glybiau fel yr Urdd a chlybiau chwaraeon yn Ninbych."

"Dinbych ydi'n ardal naturiol ni - ond dyw'r sir ddim yn ystyried hynny ac maen nhw'n dweud rhaid i chi fynd i Ruthun."

Un posibilrwydd yw na fydd bws di-dâl yn cael ei ddarparu, ond y bydd bws arall ar gael lle bydd yn rhaid i ddisgyblion yr ardal dalu am gludiant i Lanelwy.

Dywed y sir y bydd proses ymgynghori yn dod i ben ar Fedi 12, a'u bod yn hapus ac yn awyddus i dderbyn barn a sylwadau rhieni.

Unwaith i'r broses ymgynghori ddod i ben mae disgwyl i'r sir gyhoeddi polisi terfynol cyn Hydref 1.

Bydd unrhyw bolisïau newydd yn cael eu gweithredu o fis Medi 2015 ymlaen.