Nato: Y gwaith clirio wedi ei gwblhau

  • Cyhoeddwyd
Fe wnaeth y gwaith o symud rhwystrau ddechrau brynhawn dydd Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y gwaith o symud rhwystrau ddechrau brynhawn dydd Gwener

Mae'r gadwyn o ddur oedd yn rhan o'r mesuriadau diogelwch yng Nghasnewydd a Chaerdydd ar gyfer uwchgynhadledd Nato wedi eu symud.

Bu gweithwyr wrthi ers dydd Gwener yn dymchwel ffensys dur a rhwystradau.

Fe wnaeth 60 o wladweinwyr, 4,000 o gynrychiolwyr a 1,500 o newyddiadurwyr fynychu'r uwchgynhadledd yng Ngwesty'r Celtic Manor.

Yno hefyd, i'w diogelu, oedd dros 9,000 o blismyn.

Dywedodd Ian Edwards o Westy'r Celtic Manor na fyddai gwestion newydd yn sylweddoli bod cynhadledd wedi ei chynnal.

"Roedd yna gynllun ynglŷn â sut i fynd ati i waredu'r offer diogelwch. Roedd hynny'n hynod o bwysig, dim ond dau ddiwrnod oedd yna i sicrhau bod y lle yn ôl fel yr arfer, gan fod yna gleientiaid eraill yn dod ddydd Llun."

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Celtic Manor yn paratoi ar gyfer ymwelwyr newydd

Ychwanegodd: "Rwy'n credu fod pawb oedd ynghlwm gyda'r digwyddiad wedi bod yn wych, mae Nato wedi mynd adre ac wedi gweld pa mor dda rydym fel cenedl, ac ein bod yn gallu dilifro."

Yng Nghaerdydd mae'r ffensys wedi eu symud o Heol y Gogledd, Ffordd y Brenin, Stryd y Dug, Boulevard de Nantes, Heol Bontfaen (Gorllewin) a Stryd y Castell.

O ran y gwesty mae mwy na 100 o stafelloedd oedd wedi troi yn swyddfeydd dros dro, wedi cael eu newid yn ôl i fod yn ystafelloedd gwely.

Yn y cyfamser, mae llywodraeth y DU wedi cynnig y ffensys dur i Ffrainc, er mwyn eu defnyddio i geisio rhwystro ymfudwyr y sy'n ceisio mynediad i borthladd Calais, a chroesi i Brydain.

Yn ôl papur y Sunday Telegraph byddai'r awdurdodau yn Ffrainc yn gallu defnyddio'r ffensys naw troedfedd o uchder "yn lle'r rhwystrau presennol sy'n annigonol."

Disgrifiad o’r llun,
Bu contractwyr yn gweithio drwy'r nos i symud y rhwystrau