Terfel: Y Proms, Wagner a Man Utd!

  • Cyhoeddwyd
Mae disgwyl cannoedd o bobl i ddod i gyngerdd Proms in the Park ym Mharc Singleton
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl cannoedd o bobl i ddod i gyngerdd Proms in the Park ym Mharc Singleton

Un o uchafbwyntiau Tymor Proms y BBC eleni ydi cyngerdd Proms in the Park ym Mharc Singleton, Abertawe ar Medi 13. Y prif atyniad eleni yw'r baswr-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Cafodd BBC Cymru Fyw sgwrs efo'r Cawr o Bantglas am y Proms, ei heriau nesaf a'i frwydr i wella'i golff!:

Rwyt ti wedi perfformio yn gyson yn nhymor y Proms dros y blynyddoedd. Pa mor bwysig ydi'r tymor i hyrwyddo cerddoriaeth glasurol?

"Heb os nac onibai dyma'r wŷl glasurol bwysicaf yn y byd. Mae hi'n hollol unigryw gyda'r nosweithia' yn gwerthu allan a llond Neuadd Albert o ddilynwyr yn awchu am eu cerddoriaeth.

"Mae'r tymor yn hollbwysig mewn sawl ffordd. Yn ogystal â hybu perfformwyr ifanc y byd clasurol mae'n gyfle i gynulleidfaoedd weld artistiaid fyddai efallai ddim yn ymweld â Phrydain fel arall. Mae o hefyd yn lwyfan i weithfeydd enwoca'r byd clasurol dan arweiniad sawl cerddor arallfydol. Heb os nac onibai hon ydi'r ŵyl mae pawb a phopeth â diddordeb i fod yn rhan ohoni."

Beth yw dy atgofion gorau o ganu yn ystod Tymor y Proms?

"Un atgof anhygoel oedd perfformiad o Walküre gyda Thŷ Opera Covent Garden. Roedd sawl un o'r gynulleidfa yn sefyll am yn agos i 6 awr heb symud ac yn dilyn pob gair ar y llwyfan. A'r neuadd yn chwilboeth a phawb bron yn agos i lewygu.

"Allai hefyd byth anghofio y ddwy Noson Olaf y Proms dwi wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan ohonyn nhw. Allai ddim disgwyl am y trydydd!"

Disgrifiad o’r llun,
Y Ddraig Goch yn agos at galon Bryn ar Noson Ola'r Proms

Oes gen ti hoff ganeuon nad wyt ti byth yn blino ar eu canu?

"Oes. Pob un dwi wedi ddysgu ar gof a chadw. Anodd iawn fyddai dechra' dewis un uwch y llall."

Rwyt ti wedi chwarae rhai o gymeriadau amlycaf y theatr operatig dros y blynyddoedd. Pa un yw'r ffefryn? Pam?

"Mae gen i ddau ffefryn ar y foment. Falstaff, Verdi, sy'n gymeriad sy'n galluogi rhywun i wir fwynhau bod ar lwyfan yn ystyr perfformio, sef y canu a'r actio, o'r eiliad ma' rhywun yn y gadair golur i eiliadau olaf y fugue.

"A'r ail fyddai campwaith Wagner "Die Meistersinger". Gall neb ddisgrifio yn gyflawn, o safbwynt cantor, beth yn union yw'r teimlad o fod yn rhan o waith mor gyflawn, i'r côr, i'r gerddorfa, i'r cynhyrchydd. Gwaith sydd yn hawlio manylder a chywirdeb heb ei ail."

Disgrifiad o’r llun,
Bryn yn portreadu Wotan yn opera Wagner, Die Walküre

Fel un sy'n huawdl ddwyeithog rwyt ti'n aml yn gorfod canu mewn ieithoedd tramor. P'run yw'r anoddaf?

"Yr anoddaf... wel, ga'i ateb y cwestiwn yna ar ôl dysgu Boris Godunov yn Rwsieg?!"

Ti wedi canu deuawdau gyda rhai o oreuon y byd. Pwy fyddai dy bartner delfrydol?

"Cwestiwn amhosib i'w ateb. Os oes rhywun sy'n mwynhau canu fel fi ac yn rhan o unrhyw ddeuawd ar lwyfan mae'n rhaid i'r ddau ganolbwyntio. Un neu ddau o reolau - tonyddiaeth, manylder...

"Wedi mwynhau deuawdau gyda Kauffman, Calleja, Flemming, Evans, Bocelli, Thompson, Jones, Bassey........gobeithio felly daw na fwy...!!"

Disgrifiad o’r llun,
Mae Bryn yn gobeithio y bydd Luis Van Gaal yn dod a llewyrch yn ôl i Old Trafford

Rwyt ti'n gefnogwr pêl-droed brwd. Mae dy dîm, Manchester United wedi cael dechrau digon simsan i'r tymor. Ai Luis Van Gaal ydi'r dyn iawn i gymryd yr awennau?

"Dwi newydd ddarllen llyfr Syr Alex Ferguson sydd wedi agor y llifddorau i beth sy'n digwydd ar ôl cyfnod byr iawn Mr Moyes. Mr Gaal ydi'r cymeriad i fynd â'r tîm ymlaen nawr drwy amseroedd o newid a theimladau di-hyder. Ma'n rhaid fod gan y dyn gysylltiadau anhygoel yn y byd pêl-droed a fydd yn agor sawl drws i wella dyfodol y clwb. Dringo'r tabl yw'r nod efo'r chwaraewyr anhygoel sydd wedi ymuno â'r clwb. Yna, dyfal donc."

Pa heriau sydd yn dy wynebu dros y misoedd nesaf?

"Mi fyddai'n canu Wagner yn Vienna am y tro cyntaf.

"Dwi'n edrych 'mlaen yn eiddgar i agoriad swyddogol Neuadd Bryn Terfel ym Mangor. Mae'r ddinas wedi bod yn rhan o'm datblygiad cerddorol o'r cychwyn cyntaf - arholiadau piano, canu, clarinet, Eisteddfodau'r Urdd, Côr Gwynedd, cyngherddau yn y neuadda', capeli, y Gadeirlan, colegau, cyngerdd cyntaf fy Ymddiriedolaeth, cyngherddau yn yr hen Theatr Gwynedd ayyb. Rwan dwi'n cael yr anrhydedd anhygoel o gael y Theatr wedi ei henwi ar fy ôl i, anrhydedd dwi yn bersonol yn hynod falch o'i derbyn.

"Mi fyddai'n canu dwy opera newydd Elisir yn Llundain a "Fiddler on the Roof" gyda Grange Park Opera.

"Mae 'na ddigon i'w wneud. Ac ar ben hynny mi fyddai'n ceisio am y tro cyntaf i gael gwersi golff. Dwi angen dod â'r handicap ma' i lawr. Hen bryd!"

Disgrifiad o’r llun,
"Lle aeth honna?" A fydd handicap Bryn yn gwella dros y misoedd nesa'?