'Trosglwyddo gofal yn flêr' medd Russell George AC

  • Cyhoeddwyd
GofalFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Aelod Cynulliad wedi galw am ymchwiliad i sut deliodd Cyngor Sir Powys â'r penderfyniad i ad-drefnu gofal cartref ym Mhowys.

Daeth galwad Russell George, y mae rhan o'i etholaeth yng ngogledd Powys, wedi i'r cyngor gyhoeddi eu bod yn atal cytundeb gyda chwmni Reach Supported Living.

Bydd y gwaith yn cael ei drosglwyddo i gwmni arall, Abacare.

Dywedodd y cyngor bod problemau cysondeb ac ansawdd wedi bod.

Yn gynharach eleni fe gyflwynodd y cyngor newidiadau mawr i'r ffordd maen nhw'n darparu gofal yn y cartref.

Yn ôl Mr George, roedd y ffordd wnaeth y cyngor benderfynu dyfodol y cytundeb gofal yn "flêr".

Dywedodd fod ei swyddfa'n parhau i dderbyn dwsinau o alwadau bob mis gan etholwyr sy'n cwyno am y gwasanaeth gafon nhw.

Heb eu trosglwyddo

Yn ei farn e, roedd y darparwyr gofal wedi methu â chyflawni eu dyletswydd yn unol â'r cytundeb gyda'r cyngor ac nid oedd cysondeb o ran y gofal oedd yn cael ei roi i gleifion.

Mae wedi honni nad oedd nodiadau achos wedi eu trosglwyddo o un cwmni i'r llall ac mewn sawl achos, meddai, nid oedd cynllun gofal o gwbwl am beth amser.

Dywedodd Darren Mayor, aelod cabinet yn gyfrifol am ofal oedolion: "Er bod Reach wedi ymateb i sawl her fe benderfynon nhw dynnu eu gwasnaeth yn ôl ym Mhowys ...

"Fe fyddwn yn estyn ein cytundeb gydag Abacare sydd eisoes yn darparu gwasanaeth llwyddiannus yng ngogledd y sir.

"Fe fyddan nhw'n cydweithio gyda Reach er mwyn trosglwyddo cleientiaid a chynhalwyr o fewn wythnosau a sicrhau bod cyn lleied o effaith â phosib ar ddefnyddwyr y gwasanaeth."

'Trosglwyddiad llyfn'

Mae cyfarwyddwr cwmni gofal Reach wedi ymateb i feirniadaeth Mr George.

Dywedodd Bethan Evans ei bod yn difaru nad oedd y cwmni'n gallu rhoi safon uchel o ofal yn yr achos yma, ond eu bod wedi gweithio gyda'r cyngor a bod y gwasanaeth wedi gwella.

"Rydw i'n hyderus bod ein gofalwyr a staff swyddfa yn Y Drenewydd wedi gweithio'n ddi-baid er mwyn y bobl rydyn ni'n eu cefnogi.

"Rydyn ni nawr yn gweithio'n agos gydag Abacare a Chyngor Powys i sicrhau bod trosglwyddiad llyfn yn digwydd..."