BBC Cymru Fyw

Allforion o Gymru wedi cynyddu 5.4%

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae cynnydd o £737 miliwn wedi bod yng ngwerth y cynnyrch sy'n cael ei allforio o Gymru
Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae allforion gan gwmnïau o Gymru wedi cynyddu 5.4% yn y flwyddyn ddiwethaf - yr ail gynnydd mwya' o holl ardaloedd y DU.
Roedd y ffigyrau ar gyfer gweddill rhanbarthau'r DU wedi disgyn 2.7%.
Roedd y ffigyrau ar gyfer ail chwarter y flwyddyn yng Nghymru wedi disgyn i'w gymharu â'r un cyfnod y llynedd a hefyd wedi disgyn i'w gymharu â'r chwarter blaenorol.
Mae'r cynnydd o 5.4% yn golygu cynnydd o £737 miliwn yng ngwerth y cynnyrch sy'n cael ei allforio o Gymru.

123.6% ers 1999

Gwelwyd cynnydd o 5.9% yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd, a 5.1% i wledydd tu allan i'r undeb.
Allforion i'r UE oedd 44.4% o holl allforion Cymru, a hynny i'w gymharu â 48.8% o holl allforion rhanbarthau'r DU.
Roedd pum allan o 12 o ranbarthau'r DU wedi gweld cynnydd yn eu hallforion gyda Gorllewin Canolbarth Lloegr yn gweld y cynnydd mwyaf - 16.1% - a Chymru'n gweld yr ail gynnydd mwyaf.
Rhwng 1999 ac ail chwarter 2014 gwelwyd cynnydd o 123.6% mewn allforion o Gymru, y cynnydd mwyaf o unrhyw ranbarth yn y DU.
Roedd y cynnydd ar gyfer holl ranbarthau'r DU ar gyfer y cyfnod hwn yn 74.4%.

Cwymp diweddar

Mae ail chwarter 2014 wedi gweld cwymp yng ngwerth allforion o Gymru o 9.5%, sef £359 miliwn, i'w gymharu â'r un cyfnod y llynedd.
Gwelodd pob rhanbarth yn y DU, heblaw am dri, gwymp yng ngwerth eu hallforion yn y cyfnod hwn, a chafwyd cwymp yng ngwerth yr allforion o holl ranbarthau'r DU o 9.1%.
Roedd gwerth allforion o Gymru ar gyfer ail chwarter 2014 yn is na'r chwarter blaenorol, cwymp o 2.2%, sef £78 miliwn.
Gwelwyd cwymp yn wyth allan o'r 12 rhanbarth yn y DU a chafwyd cwymp yng ngwerth yr allforion o holl ranbarthau'r DU o 2.6%.
Gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn gwerth allforion o Gymru i'r Emiradau Arabaidd Unedig, a chafwyd y cynnydd mwyaf mewn allforio peiriannau ac offer yn ymwneud â chreu ynni.

Straeon perthnasol

  • Twf sylweddol ym maint yr allforion gan gwmnïau o Gymru