Canolfan gelf Arberth: caniatad am furlun sy'n 'hysbysebu'

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Span Arts
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y murlun ei greu gan artist graffiti proffesiynol

Mae elusen gelfyddydau yn Arberth wedi cael gwybod y bydd rhaid iddyn nhw wneud cais ôl-weithredol am ganiatâd hysbysebu ar ôl i'w hadeilad gael ei orchuddio gan furlun yn dangos rhai o'r perfformiadau sydd wedi eu cynnal yn y dref.

Mae Cyngor Sir Benfro wedi rhoi gwybod i Span Arts y bydd angen iddyn nhw wneud cais am ganiatâd, gan fod y murlun yn cynnwys rhifau ffôn ar gyfer yr elusen.

Mae Span Arts yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau yn cynnwys theatr, cerddoriaeth, dawns, straeon a gweithdai amrywiol.

Gwnaeth yr elusen gomisiynu artist graffiti proffesiynol o'r enw Peaceful Progress i addurno'r adeilad yng nghanol tref Arberth.

Mae'r murlun trawiadol yn cynnwys delwedd o syrcas fodern 'Bianco', gafodd ei berfformio yn y dref yn 2013.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd rheolwraig y ganolfan bod y ganolfan wedi cael ymateb positif

Mae dros 200 o bobl wedi arwyddo deiseb ar lein yn cefnogi'r gwaith celf.

Dywedodd rheolwraig Span Arts, Gwen Watson, wrth Newyddion 9 ei bod nhw "am greu nodwedd i Arberth... Rhywbeth oedd yn drawiadol a fyddai'n denu pobl i mewn..."

"Gan amlaf rydyn ni wedi cael ymateb positif dros ben ac mae pobl yn dod heibio i dynnu lluniau pob dydd."

Mae Span Arts nawr wedi gwneud cais ôl-weithredol am ganiatâd i hysbysebu.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Benfro nad oedd yn ymwybodol bod unrhyw un wedi cwyno am y murlun.