Creisis? Pa greisis?

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Dyrnau fflagiau DU a'r AlbanFfynhonnell y llun, Thinkstock

Creisis... pa greisis? Dyna ymateb swyddogol yr Ymgyrch 'Better Together' wrth i'r arolygon barn diweddaraf awgrymu ei bod hi'n agos iawn rhyngddyn nhw a'r ymgyrch Ie erbyn hyn.

Ond doedd o ddim yn gyd-ddigwyddiad bod yna gyhoeddiad o fewn oriau, o rymoedd pellach i'r Alban petai pobl yr Alban yn pleidleisio Na.

Mae arweinyddion y prif bleidiau yn San Steffan wedi cytuno i gyflwyno mesur drafft o fewn pedwar mis i'r refferendwm, ond does dim consensws eto ynglŷn â'r manylion.

Mae'r penderfyniad gan David Cameron, Nick Clegg ac Ed Miliband i ganslo'r sesiwn wythnosol o gwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mercher er mwyn teithio i'r Alban i ymgyrchu, yn sicr yn ymddangos fel eu bod nhw mewn rhywfaint o banig.

Ac mae rhai o'r aelodau seneddol yn dechrau poeni....

"Pathetig", "shambyls", "llanast", "mewn panig" - dim ond rhai o'r sylwadau dw i wedi 'u clywed i ddisgrifio'r Ymgyrch Na ymysg aelodau Ceidwadol.

'Llwgrwobrwyo'

Fe ddywedodd un aelod Ceidwadol o Gymru wrtha'i bod cyhoeddi grymoedd ychwanegol mor hwyr â hyn, yn edrych fel ymgais i "lwgrwobrwyo'r etholwyr" ac yn anheg i'r miloedd sydd eisoes wedi taro eu pleidlais drwy'r post.

Mae yna aniddigrwydd yn y blaid Lafur hefyd, gyda rhai yn poeni nad yw Ed Miliband wedi gwneud digon i sicrhau'r bleidlais Lafur yn yr Alban.

Ond beth os mai Ie fydd y canlyniad?

Wel, fe fyddech chi'n meddwl y byddai'r llywodraeth wedi cynllunio ar gyfer pob digwyddiad posib. Ond na, mae'n debyg nad yw'r gwasanaeth sifil wedi cynllunio o gwbwl ar gyfer pleidlais Ie.

Wrth roi tystiolaeth i bwyllgor seneddol fe ddywedodd Prif Was Sifil Prydain, Syr Jeremy Haywood, nad oedd y gwasanaeth sifil wedi cynllunio o gwbwl ar gyfer pleidlais Ie, a hynny gan fod David Cameron wedi dweud wrthyn nhw am beidio.

'Sioc'

Yn amlwg fe ddaeth y newyddion fel sioc i gyn ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan, a oedd eisiau gwybod a oedd hyn yn cynnwys Swyddfa Cymru, ac i'r aelod Llafur dros Orllewin Casnewydd, Paul Flynn, wnaeth gyhuddo'r llywodraeth o fod "wedi'i dallu gan eu hyder eu hunain".

Ond yr un oedd yr ymateb gan Syr Jeremy.

"Dwi'n dweud nad oes unrhyw gynlluniau ar gyfer y posibilrwydd o bleidlais Ie, yn unol â chyfarwyddiadau'r Prif Weinidog."

Felly gyda dim ond naw niwrnod i fynd, y neges swyddogol gan yr arweinyddion yn San Steffan yw nad ydyn nhw mewn panig, ond yn sicr mae'n dechrau edrych fel eu bod nhw wedi deffro i'r posibilrwydd o bleidlais Ie ar 18 Medi.