Er mwyn arbed arian, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried newid y polisi ar drafnidiaeth ysgol.
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Newid polisi ar drafnidiaeth ysgol?

9 Medi 2014 Diweddarwyd 11:11 BST

Mae rhai rhieni yn Nyffryn Clwyd yn ofni y bydd yn rhaid talu am gludiant bws i'w plant os ydyn nhw'n dewis mynd i ysgol uwchradd gyfan gwbl Gymraeg. Er mwyn arbed arian, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried newid y polisi ar drafnidiaeth ysgol. Mi allai hynny olygu bod plant yn ardal Llanrhaeadr sydd eisiau mynd i Ysgol Glan Clwyd yn gorfod talu am y daith bws, oherwydd bod 'na ysgol uwchradd ddwyieithog sy'n nes. O bentref Llanrhaeadr, dyma Dafydd Evans.