Dirwy o £40,000 i ddyn busnes

  • Cyhoeddwyd
Kenneth CookeFfynhonnell y llun, Andrew price
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kenneth Cooke, o bentre' Llanrhaeadr, yn defnyddio offer torri i wahanu dwy ran o'r olwyn, a hynny tra bod yr olwyn yn llawn aer

Mae dyn busnes wedi cael dirwy o £40,000 ar ôl i weithiwr farw wrth ddatgymalu olwyn craen yn Sir Ddinbych.

Bu farw Kenneth Cooke, 62 oed, ar ôl i olwyn ffrwydro "fel bom" ar safle Sanders Machinery Ltd yn Ninbych, a phenderfynodd rheithgor bod y cwmni a'r rheolwr, David Geoffrey Sanders, 70 oed, yn euog o fethu â sicrhau ei ddiogelwch.

Cafodd y cwmni ddirwy o £110,000.

Dywedodd mab Mr Cooke, Karl, nad oedd y dirwyon yn ddigon llym, ond na fyddai unrhyw beth yn dod â'i dad yn ôl.

Roedd Kenneth Cooke, o bentre' Llanrhaeadr, yn defnyddio offer torri i wahanu dwy ran o'r olwyn, a hynny tra bod yr olwyn yn llawn aer ym Mawrth 2011.

Unfrydol

Penderfynodd y rheithgor yn unfrydol o fewn llai nag awr fod Sanders a'r cwmni yn euog o rwystro gwaith arolygwr iechyd a diogelwch.

Clywodd y llys fod Sanders wedi rhoi asesiad risg i'r arolygydd, ond fod yr asesiad yn ymwneud ag achos cwbl wahanol.

Dywedodd yr erlynydd, Andrw Green, nad oedd y cwmni wedi dilyn canllawiau diogelwch.

Dywedodd Mr Green fod Mr Cook, oedd heb dderbyn hyfforddiant, wedi dechrau gweithio ar yr olwyn oedd yn llawn aer.

Roedd yn defnyddio offer torri oxyacetylene i gael gwared ar folltau oedd yn dal dwy ran o'r olwyn at ei gilydd.

Dywedodd Mr Green fod y bolltau yn rhoi sefydlogrwydd i fframwaith yr olwyn, a bod cael gwared ohonyn nhw wedi achosi i'r olwyn 'ffrwydro'.

Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd rheithgor bod y cwmni a'r rheolwr, David Sanders, 70 oed, yn euog o fethu â sicrhau diogelwch.