Cynghorwyr Sir Ddinbych yn cefnogi uniad posib â Chonwy

  • Cyhoeddwyd
Neuadd y Sir, RhuthunFfynhonnell y llun, Nigel Brown
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddau awdurdod wedi bod yn edrych ar ffyrdd o gydweithio dros y blynyddoedd

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi pleidleisio o blaid "datgan diddordeb" mewn edrych ar uniad ffurfiol gyda Chyngor Sir Conwy.

Roedd yr argymhelliad wedi'i gyflwyno mewn adroddiad gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, Mohammed Mehmet.

Roedd yr adroddiad yn argymell uno cynghorau Sir Ddinbych a Chonwy petai'r ddau awdurdod yn cytuno, a hynny yn wirfoddol erbyn mis Ebrill 2018.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cwtogi ar nifer yr awdurdodau lleol o 22 i 12.

Mewn cyfarfod o'r cyngor llawn ddydd Mawrth, rhybuddiodd Mr Mehmet na fyddai gwrthwynebu'r cynllun yn golygu safbwynt "niwtral".

Ychwanegodd nad oedd yn credu y gallai Cyngor Sir Ddinbych gyflwyno unrhyw doriadau arfaethedig yn effeithiol yn y dyfodol.

Rhybuddiodd hefyd fod yr awdurdod yn wynebu chwe blynedd o benderfyniadau anodd.

Doedd o ddim eisiau i aelodau fod mewn sefyllfa yn y dyfodol, meddai, ble bydden nhw'n edrych 'nôl ac yn dweud y dylid fod wedi uno.

Awgrymodd y gallai'r awdurdod "drafod cytundeb" gyda Llywodraeth Cymru ar gyflwyno toriadau, gan ddweud y gallai uno ddod â buddiannau yn ei sgil.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo o 32 o bleidleisio, gydag un bleidlais yn erbyn ac un wedi'i hatal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol