Pôl: Annibyniaeth yn arwain at ddatganoli pellach i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae mwyafrif yr ACau oedd yn rhan o'r pôl piniwn yn credu y bydd annibyniaeth i'r Alban yn arwain at fwy o ddatganoli i Gymru

Mae bron 66% o Aelodau Cynulliad yn credu y bydd annibyniaeth i'r Alban yn arwain at ddatganoli mwy o bwerau i Gymru, yn ôl pôl piniwn.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones eisoes wedi dweud y dylai unrhyw ddatganoli pellach sy'n cael ei gynnig i'r Alban gael ei gynnig i Gymru ar ôl refferendwm annibyniaeth Medi 18.

Dywedodd 79% o Aelodau Cynulliad nad oedden nhw'n credu y byddai pleidlais Ie yn cael unrhyw effaith ar economi Cymru.

Holodd pôl blynyddol Ipsos MORI wleidyddion o bob un o'r pedair plaid oedd yn cael eu cynrychioli yn y Senedd rhwng Mehefin a dechrau Awst 2014.

Mwy o ddatganoli i Gymru?

Roedd ACau Llafur a'r gwrthbleidiau yn cytuno y byddai annibyniaeth i'r Alban yn arwain at ddatganoli mwy o bwerau na'r hyn sydd eisoes wedi eu cynnig - fel y pwerau i osod rhai trethi a benthyg arian - i Gymru.

Cafodd pob un o'r 60 aelod gais i ymateb i'r pôl gyda'r 25 wnaeth hynny yn cynnwys saith aelod Llafur, wyth o'r Ceidwadwyr, chwech o Blaid Cymru a phedwar o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Roedd y farn yn rhanedig wrth ateb cwestiwn a fyddai annibyniaeth i'r Alban yn creu mwy o awydd ar gyfer annibyniaeth i Gymru.

Dywedodd 35% y byddai mwy o awydd i adael yr undeb tra bod 23% yn teimlo y byddai'r dymuniad yn lleihau.

Roedd dros hanner (58%) yn teimlo na fyddai unrhyw newid yn y gyllideb sy'n cael ei rhoi i Lywodraeth Cymru gan Lywodraeth San Steffan petai pleidlais o blaid Ie.

Dim ond 22% oedd yn teimlo y byddai'r gyllideb yn tyfu ac 14% oedd yn meddwl y byddai'n lleihau.

Perthynas

Roedd yr arolwg hefyd yn gofyn i wleidyddion sut oedden nhw'n teimlo y byddai perthynas Cymru gydag Alban annibynnol.

Dywedodd 37% y byddai'r berthynas yn gryfach tra bod 32% yn disgwyl y byddai'r berthynas yn dirywio.

Er bod y rhan fwyaf o gwestiynau yn canolbwyntio ar ganlyniad Ie yr wythnos nesaf, roedd hefyd yn gofyn i wleidyddion a ddylai sut yr oedd gwledydd datganoledig yn cael eu hariannu - Fformiwla Barnett - gael ei newid beth bynnag fyddai canlyniad y bleidlais honno.

Dywedodd mwyafrif cryf (84%) o Aelodau Cynulliad y dylai'r fformiwla newid.

Cafodd y cyfweliadau gyda 25 o Aelodau Cynulliad eu cynnal wyneb yn wyneb rhwng Mehefin 5 ac Awst 12.