Cyngor yn cau safle ailgylchu Machynlleth

  • Cyhoeddwyd
ailgylchuFfynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cyngor yn cau safle'r ailgylchu ym Machynlleth

Mae cabinet Cyngor Sir Powys wedi pleidleisio yn unfrydol i gau'r ganolfan ailgylchu ym Machynlleth.

Clywodd aelodau ddydd Mawrth bod 50% o'r gwastraff a ddaw i'r ganolfan yn dod o ardal Gwynedd a bod gan y cyngor ddyletswydd i sicrhau gwerth am arian i drethdalwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Mike Williams wrth y pwyllgor ei fod wedi ei syfrdanu gan yr argymhelliad i'w chau er gwaethaf yr ymateb aruthrol i'r ymgynghoriad gan bobl ym Machynlleth, Bro Ddyfi a'r ardal gyfagos.

Nid oedd yn dderbyniol, meddai, iddynt gau safle Machynlleth tra'n cadw'r holl gyfleusterau ailgylchu eraill ym Mhowys fel y maen nhw.

Biosffer Bro Ddyfi

Atgoffodd y Cynghorydd Gwliym Fychan yr aelodau bod Machynlleth yng nghanol biosffer Bro Ddyfi - yn safle o bwysigrwydd ecolegol.

"Nid yw pobl yn yr ardal yn gweld ffiniau," meddai'r Cyng. Fychan. "Os ydynt yn byw yng Ngwynedd, Ceredigion neu Bowys, nid yw'n bwysig i bobl yn y cwm pwy sy'n defnyddio'r cyfleuster hwn."

Roedd arweinydd Cyngor Powys, Barry Thomas, wedi dweud pe byddai penderfyniad i gau'r cyfleuster, yna byddent yn ystyried darparu mwy o fanciau ailgylchu mewn ardaloedd cymunedol.

Pleidleisiodd yr wyth aelod o'r cabinet i basio'r argymhelliad.

Mae yna chwe canolfan ailgylchu ym Mhowys. Dywed y cyngor eu bod wedi cynnal arolwg oherwydd y pwysau ariannol sy'n wynebu'r sir.

Yn gynharach yn yr haf, dywedodd Andy Rowland rheolwr Ecodyfi, corff adfywio lleol sy'n cwmpasu Dyffryn Dyfi, y byddai penderfyniad i gau yn gam yn ôl ac mai hwn oedd yr unig ganolfan o'i fath yn yr ardal.

"Rwy'n credu byddai cau'r ganolfan yn drychinebus.

"Mae'r ganolfan yn gwasanaethu Dyffryn Dyfi, gan gynnwys ardaloedd yng Ngwynedd. Mae pobl leol yn ei defnyddio ac yn ei gwerthfawrogi, hon yw'r unig ganolfan o'i bath am filltiroedd".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol