Pontio: Oedi pellach cyn agor

  • Cyhoeddwyd
Pontio

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi y bydd oedi pellach cyn i Ganolfan Pontio ym Mangor agor ei drysau.

Ni fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan o leiaf 15 Hydref.

Er nad ydi'r gweithgareddau agoriadol rhwng 15-19 Hydref wedi eu haildrefnu eto, mae gan y brifysgol bryderon a fydd yr adeilad yn barod mewn pryd.

Mae'r brifysgol yn parhau i adolygu'r sefyllfa gyda'r contractwr adeiladu, Miller, a bydd cyhoeddiad arall cyn bo hir.

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddwyd y penderfyniad i ohirio'r perfformiad agoriadol, Chwalfa ar Medi 17 gan na fydd Theatr Bryn Terfel yn barod mewn pryd, er bod y tocynnau ar gyfer y perfformiad i gyd wedi cael eu gwerthu.

'Er mawr siom'

Dywedodd cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Celfyddydol Pontio, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor yr Athro Jerry Hunter: "Rwyf yn bryderus fod yr oedi parhaol yma yn ein gorfodi i ohirio perfformiadau er mawr siom i ni i gyd.

"Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda'r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain, fodd bynnag rydym yn parhau i aros i Miller gyflawni'r gwaith yma.

"Bydd pawb sydd wedi prynu tocyn ar gyfer perfformiadau hyd at 14 Hydref yn derbyn ad-daliad llawn.

"Yn ogystal, i wneud yn iawn am yr anhwylustod, bydd cwsmeriaid yn cael taleb anrheg gwerth £5 i'w ddefnyddio ar gyfer perfformiadau eraill yn y theatr".

Ychwanegodd y bydd staff swyddfa docynnau Pontio yn cysylltu â chwsmeriaid yn uniongyrchol, a'u bod yn gobeithio ail drefnu cynhyrchiad Theatr Bara Caws, Garw, "yn ystod mis Hydref".