Beiciwr wedi marw yng Nghaernarfon

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw beiciwr fu farw wedi gwrthdrawiad ger Galeri Caernarfon nos Lun.

Roedd Rhodri Hughes-Jones yn 69 oed ac o ardal Caernarfon.

Fe gafodd anafiadau i'w ben yn sgil y digwyddiad a chafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd.

Wedyn cafodd ei drosglwyddo i Ysbyty Stoke lle bu farw brynhawn Mawrth.

Dyw'r heddlu ddim yn credu bod cerbyd arall yn rhan o'r digwyddiad a dydyn nhw ddim yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Uned Plismona Ffyrdd yn Llandygái neu Lanelwy ar 101.