Cludo dyn i'r ysbyty yn dilyn digwyddiad gyda lori sbwriel

  • Cyhoeddwyd
Biniau sbwriel

Cafodd dyn biniau ei hedfan i'r ysbyty wedi iddo ddioddef anafiadau yn dilyn digwyddiad gyda lori sbwriel.

Cafodd y dyn, y credir iddo fod yn ei 20au, ei gludo o Ddinbych i Ysbyty Stoke, ddydd Llun.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych y byddai "ymchwiliad brys" yn cael ei lansio ac mai eu prif bryder ar hyn o bryd oedd lles y gweithiwr.

Mewn datganiad dywedodd yr awdurdod ei bod hi'n "rhy gynnar i ddyfalu" ynglŷn â beth achosodd yr anafiadau, neu ba mor ddifrifol oedd anafiadau'r gweithiwr.