BBC Cymru Fyw

Cludo dyn i'r ysbyty yn dilyn digwyddiad gyda lori sbwriel

Published

Cafodd dyn biniau ei hedfan i'r ysbyty wedi iddo ddioddef anafiadau yn dilyn digwyddiad gyda lori sbwriel.

Cafodd y dyn, y credir iddo fod yn ei 20au, ei gludo o Ddinbych i Ysbyty Stoke, ddydd Llun.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych y byddai "ymchwiliad brys" yn cael ei lansio ac mai eu prif bryder ar hyn o bryd oedd lles y gweithiwr.

Mewn datganiad dywedodd yr awdurdod ei bod hi'n "rhy gynnar i ddyfalu" ynglŷn â beth achosodd yr anafiadau, neu ba mor ddifrifol oedd anafiadau'r gweithiwr.