Dwy nyrs wedi eu cyhuddo o droseddau

  • Cyhoeddwyd
arwydd ysbyty

Mae dwy nyrs yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu cyhuddo o esgeulustod bwriadol.

Mae Jade Pugh, 29 oed, wedi cael ei chyhuddo o dri achos a Natalie Jones, 40, wedi cael ei chyhuddo o bedwar achos.

Bydd Natalie Jones yn ymddangos gerbron ynadon Pen-y-bont ar Ogwr ar 12 Medi a Jade Pugh ar 24 Medi.

Mae'r cyhuddiadau yn ymwneud â thri o gleifion.

Mae Heddlu'r De wedi cysylltu â'r holl gleifion neu deuluoedd y cleifion i roi gwybod iddyn nhw am y datblygiadau.