BBC Cymru Fyw

Ymddiheuro am adael Trevor Bryer yn aros am ambiwlans

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd cartref Trevor Bryer yn agos iawn at fynedfa'r ysbyty

Mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi ymddiheuro am adael i glaf 72 oed o Lanelli aros am dros awr er ei fod yn byw ond lathenni o'r ysbyty.

Cafodd Trevor Bryer, 72 oed, strôc yn ei gartref a bu farw ddeuddydd ar ôl cael ei gludo i Ysbyty Tywysog Phillip.

Fe alwodd ei wraig Karen am y gwasanaethau brys ar ôl iddo gael ei daro yn wael, ac fe ffoniodd ddwywaith eto cyn i'r ambiwlans gyrraedd.

Fe ddaeth y criw ambiwlans i'w gartref ar ôl teithio 50 milltir o Aberdaugleddau, cyn ei gludo i'r ysbyty cyfagos.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod yn cydymdeimlo'n fawr â'r teulu.

Ychwanegodd y datganiad: "Oherwydd natur ddifrifol iawn y digwyddiad, mae wedi cymryd llawer mwy o amser nag y byddem wedi hoffi i gwblhau'r ymchwiliad hwn, ond roedd angen i'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod yr ymchwiliad yn drylwyr a bod pob llwybr wedi cael eu hymchwilio.

"Rydym yn ymddiheuro am yr oedi wrth ymateb i Mrs Bryer ac am y trallod ychwanegol y gallai hyn fod wedi achosi."

image copyrightWales News Service
image captionDywedodd Ms Bryer: "Hon oedd noson waethaf fy mywyd. Bu'n rhaid i ni aros ag aros"