Ymddiheuro am adael Trevor Bryer yn aros am ambiwlans

  • Cyhoeddwyd
Trevor BryerFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cartref Trevor Bryer yn agos iawn at fynedfa'r ysbyty

Mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi ymddiheuro am adael i glaf 72 oed o Lanelli aros am dros awr er ei fod yn byw ond lathenni o'r ysbyty.

Cafodd Trevor Bryer, 72 oed, strôc yn ei gartref a bu farw ddeuddydd ar ôl cael ei gludo i Ysbyty Tywysog Phillip.

Fe alwodd ei wraig Karen am y gwasanaethau brys ar ôl iddo gael ei daro yn wael, ac fe ffoniodd ddwywaith eto cyn i'r ambiwlans gyrraedd.

Fe ddaeth y criw ambiwlans i'w gartref ar ôl teithio 50 milltir o Aberdaugleddau, cyn ei gludo i'r ysbyty cyfagos.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod yn cydymdeimlo'n fawr â'r teulu.

Ychwanegodd y datganiad: "Oherwydd natur ddifrifol iawn y digwyddiad, mae wedi cymryd llawer mwy o amser nag y byddem wedi hoffi i gwblhau'r ymchwiliad hwn, ond roedd angen i'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod yr ymchwiliad yn drylwyr a bod pob llwybr wedi cael eu hymchwilio.

"Rydym yn ymddiheuro am yr oedi wrth ymateb i Mrs Bryer ac am y trallod ychwanegol y gallai hyn fod wedi achosi."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ms Bryer: "Hon oedd noson waethaf fy mywyd. Bu'n rhaid i ni aros ag aros"