Cynlluniau i ailddatblygu safle ysbyty HM Stanley

  • Cyhoeddwyd
safle Ysbyty HM StanleyFfynhonnell y llun, Eirian Evans
Disgrifiad o’r llun,
Yn 2012 cafodd y triniaethau llygaid olaf eu cynnal yno, pan symudodd y gwasanaeth i Ysbyty Glan Clwyd

Mae cynlluniau i ailddatblygu safle Ysbyty HM Stanley wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr yn Sir Ddinbych.

Mae swyddogion yn argymell y dylai datblygiad 85 o gartrefi fynd yn ei flaen ar safle'r hen wyrcws Fictoraidd yn Llanelwy.

Mae Pure Residential yn bwriadu creu cymysgedd o unedau byw yn yr adeiladau ysbyty ac adeiladu tai ar y tir.

Yn 2012 cafodd y triniaethau llygaid olaf eu cynnal yno, pan symudodd y gwasanaeth i Ysbyty Glan Clwyd.