Casglu barn am ddirwy £50 am ysmygu mewn ceir gyda phlant

  • Cyhoeddwyd
Gallai pobl wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle
Disgrifiad o’r llun,
Gallai pobl wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle

Mae'r llywodraeth yn casglu barn am fwriad i ddirwyo pobl sy'n cael eu dal yn ysmygu mewn ceir sy'n cario plant yng Nghymru.

Gallai pobl wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle os ydyn nhw'n cael eu dal yn anwybyddu gwaharddiad ar ysmygu mewn ceir sy'n cario plant.

Mae ymgynghoriad chwe wythnos yn cael ei lansio ddydd Iau.

Y nod yw diogelu iechyd plant a phobl ifanc rhag y niwed sy'n gysylltiedig â bod yn agored i fwg ail law.

Mae ysmygu'n achosi niwed difrifol i iechyd ysmygwyr ac i iechyd y rhai hynny sydd ddim yn ysmygu ac sy'n anadlu mwg ail law.

5,450 o farwolaethau

Ysmygu yw'r achos mwyaf o afiechyd a marwolaeth cyn pryd y mae modd ei atal yng Nghymru, gan achosi tua 5,450 o farwolaethau yng Nghymru yn 2010.

O dan y newidiadau i'r ddeddfwriaeth yng Nghymru byddai'r canlynol yn drosedd - ysmygu mewn cerbyd preifat pan fydd plant iau na 18 oed yn bresennol, gyrrwr cerbyd yn peidio ag atal ysmygu mewn cerbyd preifat pan fydd rhywun iau na 18 oed yn bresennol.

Plismyn fydd yn gweithredu'r ddeddf ac mae disgwyl iddi ddod i rym yn 2015.

Yn y cyfamser, mae gweinidogion yn casglu barn a ddylai'r llywodraeth ddeddfu i wahardd y defnydd o e-sigarennau mewn cerbydau preifat sy'n cario plant iau na 18 oed.

'Dechrau gorau'

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i anadlu awyr lân a mwynhau amgylcheddau di-fwg. Bydd diogelu plant rhag anadlu mwg ail law yn helpu i sicrhau'r dechrau gorau i'w bywydau.

"Mae rhai pobl yn tanio sigarét mewn ceir heb feddwl, ac maen nhw o'r farn y bydd agor ffenestr yn helpu i gael gwared ar y mwg ond mae gwneud hynny'n ei chwythu'n ôl i mewn i'r car.

"Dyw plant ddim yn gallu dianc rhag y cemegau gwenwynig mewn mwg ail law pan fyddan nhw'n teithio mewn cerbydau."

'Ffordd fwyaf effeithiol'

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd: "Rydyn ni o'r farn mai'r ffordd fwyaf effeithiol o gael gwared ar y niwed yw deddfu i wahardd ysmygu mewn cerbydau preifat pan fydd plant iau na 18 oed yn bresennol.

"Byddai newid y gyfraith yn diogelu plant rhag y niwed sy'n gysylltiedig ag anadlu mwg ail law mewn cerbydau preifat, yn annog ysmygwyr i gymryd camau i ddiogelu plant rhag mwg ail law, ac yn arwain at leihau'r nifer o gyflyrau iechyd ymhlith plant sy'n cael eu hachosi gan fwg ail law."