Dyddiau difyr yn yr Alban - argraffiadau gohebydd

  • Cyhoeddwyd
Arwydd 'Croeso i'r Alban'
Disgrifiad o’r llun,
Helo neu hwyl fawr? Faint o groeso sydd 'na i'r dadleuon o blaid ac yn erbyn annibyniaeth?

Glasgow, Aberdeen, Dundee, Arbroath a Chaeredin. Pentre' bach pysgota Johnshaven... Llefydd difyr.

Mae'r Alban mewn lle difyr.

Ia? Na? Mae'r rheiny sy'n honni i sicrwydd eu bod yn gwybod be' fydd canlyniad y refferendwm yn cael eu credu cymaint â'r rheiny sy'n dweud iddyn nhw'n bendant weld bwystfil Loch Ness.

Un peth sy'n sicr, mae'r Alban dwi wedi bod ynddi dros yr wythnos ddiwetha' yn wahanol.

Mae rhywbeth ar droed, dim ots be' fydd y canlyniad.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd yr ymgyrch Ia yn geffyl blaen ar y 18fed?

Ar lawr gwlad - yn y siopau, ar y stryd, yn y caeau a'r ffriddoedd - mae democratiaeth a phleidlais ar wefusau pawb.

Mae gan bawb farn.

Dydi gofyn cwestiwn gwleidyddol wrth ddieithryn ddim yn broblem, dwi wedi bod yn gwbl ffyddiog y daw ateb pob tro.

"Na, dydi'r arian ddim yna i gychwyn gwlad newydd... Ia, chawn ni ddim cyfle fel hyn eto... Dwi ddim yn gwybod, mae'n gwestiwn mawr."

Dyna'r math o atebion a dyna sy'n gwneud yr ymgyrch yn y dyddiau ola' mor ddiddorol.

Straeon o'r ddwy ochr

I'r rheiny sy'n bendant eu barn, mae 'na deimladau cryfion.

Mewn siop deganau yn Dundee - cyn i'r gair refferendwm orffen gadael fy ngwefusau i hyd yn oed, mi edrychodd yna ddynes arna' i fel petai'n cnoi lemwn a datgan 'na', a chau'r drws yn glep ar unrhyw bosibilrwydd arall.

Disgrifiad o’r llun,
Yr ymgyrch 'Na' yn ceisio cynaeafu cefnogaeth

Dwy ddynes yn cael clonc dros baned yng Nghaeredin wedyn. Dwi ddim yn meddwl y byddai ots ganddyn nhw i mi ddweud eu bod nhw yn eu saithdegau.

Y ddwy wedi pleidleisio i'r Ceidwadwyr yn y gorffennol, eisoes wedi pleidleisio 'Ie' trwy'r post.

"Chawn ni ddim cyfle eto," meddai un.

"...Ond pleidlais o'r galon yn hytrach na'r pen oedd hi," meddai ei chyfaill.

Disgrifiad o’r llun,
Pentre' pysgota Johnshaven - mae'r ddwy ochr yn pysgota am bob pleidlais yn nyddiau ola'r ymgyrch

'Aros yn y cof'

Lle bynnag y bydd pobl yn rhoi croes, y teimlad ydi y bydd yr Alban yn wahanol o hyn ymlaen.

Mae'r bobl wedi cysylltu o'r newydd 'efo'r system wleidyddol, wedi cael llais a hyder i'w defnyddio.

Dyna'r peth mwya' fydd yn aros yn y cof.

Ddyddiau'n unig ar ôl y bleidlais, mae'r Cwpan Ryder yn dechrau yn Gleneagles.

Gawn ni weld pwy fydd mewn twll, a phwy fydd yn dathlu ar lawnt y 18fed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae dwy ochr y ddadl wedi bod yn ymgyrchu'n frwd mewn lleoedd fel Aberdeen