Creu swyddi wrth i ladd-dŷ yng Nghaernarfon ailagor

  • Cyhoeddwyd
Safle'r lladd-dy yng Nghaernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y lladd-dy ei chau yn 2012 gyda gyledion o bron £650,000

Gallai hyd at 100 o swyddi gael eu creu wrth i ladd-dŷ yng Nghaernarfon ailagor.

Mae Cig Menai Cymru yn gobeithio ailagor y safle ar Stad Ddiwydiannol Cibyn o fewn yr wythnosau nesaf ac fe allai 10,000 o wyn a 300 o wartheg gael eu lladd yno bob wythnos.

Mae'r perchnogion, Pak Mecca Meats o Birmingham, yn arbenigo mewn dull Halal o gynhyrchu cig.

Mae'r cynllun wedi cael croeso gofalus gan ffermwyr y cylch, er fod 'na bryderon fod busnesau tebyg wedi methu ar yr un safle yn y gorffennol.

Yn 2012 aeth y lladd-dy i ddwylo'r gweinyddwyr wedi i'r ddau gwmni sy'n ei redeg fynd i drafferthion ariannol.

Bryd hynny, aeth Sher Halal Foods ac United Halal Foods fynd i ddyled o bron £650,000.