Erasmus+ yn creu 50 o swyddi yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
prentisiaidFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, a bydd yn rhedeg rhwng 2014 a 2020.

Mae dros 50 o swyddi yn cael eu creu yn y Cyngor Prydeinig yng Nghaerdydd.

Daw hyn ar ôl iddyn nhw ennill cytundeb i reoli rhaglen newydd Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd yn y DU, gyda'i bartner yn y sector preifat Ecorys UK.

Mae'r swyddi newydd ym meysydd darparu a rheoli grantiau, gwasanaethau cwsmeriaid, cyllid, digwyddiadau a marchnata.

£12 biliwn

Mae gan Erasmus+ gyllideb gyffredinol sy'n werth €14.7 biliwn (£12 biliwn) er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau.

Yn y DU mae hyn yn golygu y caiff €1 biliwn ei darparu dros y saith mlynedd nesaf er mwyn helpu mwy na 30,000 o bobl ifanc i feithrin sgiliau rhyngwladol.

Meddai Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Roedd yn bleser gan y British Council ennill cytundeb y DU gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, ar y cyd ag Ecorys UK, ac rydym yn falch y caiff ein rhan ni o'r rhaglen ei lleoli yng Nghaerdydd.

"Mae'r British Council yn sefydliad rhyngwladol, gyda phresenoldeb mewn mwy na 100 o wledydd a 5 swyddfa yn y DU.

"Mae dewis Caerdydd fel ein hwb Erasmus+ yn bleidlais o ymddiriedaeth yn y ddinas. Rydym yn gobeithio y bydd y ffaith bod y British Council yn gallu gweld pa mor ddeniadol mae'r ardal yn annog rhagor o gwmnïau i ystyried dod yma."

Dywedodd Ruth Sinclair-Jones, cyfarwyddwr Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+ yn y British Council: "Mae Erasmus+ yn cynnig cyfle gwych i bobl yng Nghymru a ledled y DU elwa o astudio, hyfforddi, gwirfoddoli ac ymgymryd â datblygiad proffesiynol ledled Ewrop."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol