Pentref Abergwyngregyn yn dathlu gyda gŵyl newydd

  • Cyhoeddwyd
AbergwyngregynFfynhonnell y llun, Adele Thackray
Disgrifiad o’r llun,
Gwnaed faneri gan bobl y pentref i'w addurno ar gyfer yr ŵyl

Mae pentre yng Ngwynedd yn cynnal gŵyl newydd i ddathlu ei hanes a'i diwylliant ond hefyd i roi help llaw i gynllun trydan dŵr newydd.

Fel rhan o ŵyl Aber Dabba Doo yn Abergwyngregyn bydd y cynllun trydan dŵr yn cael ei lansio a bydd cyfranddaliadau yn y cwmni'n cael eu gwerthu.

Mae Cwmni Adfywio Abergwyngregyn a chwmni Ynni Anafon Energy Cyf yn datblygu'r cynllun 270kW ar Afon Anafon, uwchben y pentref.

Y nod yw cynhyrchu 1,000 MWh o drydan y flwyddyn, digon i gyflenwi 230 o gartrefi, a bydd trydan hefyd yn cael ei werthu i'r grid cenedlaethol er mwyn codi arian ar gyfer prosiectau cymunedol.

Lle 'arbennig'

Un o'r rhai sydd ynghlwm wrth y cynllun yw Gavin Gatehouse.

"Dwi wedi byw yma am 41 mlynedd, mae fy nheulu wedi tyfu i fyny yma a galla i ddim dychmygu byw yn unrhyw le arall," meddai.

"Mae wedi bod yn gymuned wych i fod yn rhan ohono, yn llawn o bobl frwdfrydig.

"Mae grŵp bach ohonom wedi bod yn gweithio ar brosiect trydan dŵr Anafon am dair blynedd ac rydym bellach wedi cyrraedd y cam o godi arian i adeiladu'r hydro.

"Ein nod ar ddydd Sadwrn yw darparu diwrnod gwych i'r teulu i gyd, i bobl leol ac ymwelwyr, ac i ysbrydoli cymaint o bobl ag y gallwn i brynu cyfranddaliadau yn y prosiect cyffrous, gwyrdd hwn.

Ffynhonnell y llun, Gavin Gatehouse
Disgrifiad o’r llun,
Bu pentrefwyr yn addurno Abergwyngregyn gyda baneri cyn yr ŵyl

"Nid yn unig bydd y cynllun yn codi arian sylweddol i gymunedau lleol, bydd hefyd yn arbed rhyddhau tua 18,000 tunnell o CO2 i'r atmosffer yn ystod ei 40 mlynedd cyntaf."

Aelod arall o'r gymuned, yw Hywel Thomas.

"Mae fy nheulu wedi byw yma am fwy na saith cenhedlaeth ac rwyf yn teimlo bod gen i gysylltiad arbennig â'r lle," meddai.

"Fel arfer, byddwn yn cynnal ffair bentref bychan bob blwyddyn, ond eleni, gan ein bod yn lansio'r cynllun trydan dŵr, penderfynon ni gyfuno'r ddau i greu diwrnod arbennig ar gyfer y pentref a'r rhai sydd â diddordeb mewn buddsoddi."

Cynhelir yr ŵyl ar ddydd Sadwrn 13 Medi o 11am i 8pm, a bydd cerddoriaeth fyw yn y prynhawn.

Yn ogystal bydd teithiau tywys yn edrych ar archaeoleg a hanes yr ardal a bydd y cyflwynydd teledu Iolo Williams, sydd yn lansio'r ŵyl, yn arwain taith gerdded fer o gwmpas Abergwyngregyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol