Gêm bêl-droed i godi arian i Gwion Williams

  • Cyhoeddwyd
Gwion WilliamsFfynhonnell y llun, CPD Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Yn bêldroediwr talentog, mae Gwion Williams yn chwarae i GPD Llanberis

Bydd clybiau pêl-droed Llanberis a Llanrug yn herio'i gilydd mewn gêm ddydd Sul i godi arian i'r pêldroediwr Gwion Williams, gafodd ei anafu'n ddifrifol mewn damwain ar yr A55.

Fel pêl-droediwr profiadol, mae Mr Williams wedi chwarae i'r ddau glwb dros y blynyddoedd.

Bydd y gêm elusennol yn cael ei chynnal ar gae Llanberis, ar Ffordd Padarn, am 13:00.

Bydd elw'r digwyddiad i gyd yn cael ei roi i deulu Mr Williams.

Cafodd y dyn 21 oed o Fethel, ger Caernarfon, ei anafu'n ddifrifol yn y ddamwain yn oriau man y bore ar ddydd Mercher, 3 Medi.

Mae'n cael triniaeth yn Ysbyty Stoke, yng ngogledd sir Stafford, ar hyn o bryd.

'Dyletswydd i helpu'

Meddai Terry Saynor, rheolwr CPD Llanberis, wrth Cymru Fyw:

"Wnaethon ni siarad a meddwl bod o'n ddyletswydd arnon ni fel dau glwb i wneud 'chydig o arian i helpu teulu Gwion.

"Mae 'na drafod wedi bod hefo'r teulu, ma' nhw'n reit falch bod ni'n helpu allan.

"Ddydd Llun feddylion ni am y syniad, felly mae wedi bod yn dipyn o waith cael popeth yn barod erbyn dydd Sul."

Roedd Llanberis i fod i chwarae gêm gwpan yn erbyn Llannerchymedd, ond roedd y gêm honno eisoes wedi ei chanslo ac felly roedd bwlch yn yr amserlen.

'Amgylchiadau anodd'

"Dydan ni ddim wedi gosod targed ar gyfer dydd Sul, ond mi fydd pawb sy'n chwarae yn talu £10, ac wedyn pobl yn talu £2 i fynd ar y cae - croeso i bobl roi mwy wedyn, wrth gwrs. Mi fydda' ni hefyd yn rhedeg siop i godi mwy o bres.

"Da ni'n gwneud pethau elusennol fel hyn weithiau ond, yn amlwg, mae'r amgylchiadau'n reit anodd y tro 'ma.

"Mi fydd ei ffrindiau i gyd yn chwarae ddydd Sul - mi fydd yn neis eu gweld nhw hefo'i gilydd.

"Dwi'n gobeithio y bydd 'na lot o bobl yn dod i gefnogi a bod modd i ni godi cymaint o bres â phosib i'r teulu."

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar 3 Medi ger cyffordd 18 yr A55 yng Nghyffordd Llandudno.

Yn gynharach y bore hwnnw, tua 02:45, roedd damwain arall wedi bod rhwng lorïau o Iwerddon.

Yr wythnos ddiwetha' fe wnaeth teulu Mr Williams ryddhau datganiad yn diolch i feddygon am y gofal y mae o'n cael.

"Mae Gwion yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol ac mae'n cael triniaeth bellach yn yr ysbyty lle mae'n cael gofal gwych," meddai'r datganiad.

"Rydym yn ddiolchgar i'r gwasanaethau brys a holl ffrindiau Gwion am eu negeseuon o gefnogaeth ond mae'n parhau i fod yn wael iawn ac rydyn ni'n gofyn i bawb barchu ein preifatrwydd yn y cyfnod anodd hwn."