Penfro: Cynigion o ddiffyg hyder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pembrokeshire council and BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bryn Parry Jones (chwith ) ac arweinydd y cyngor, Jamie Adams yn wynebu cynigion o ddiffyg hyder

Fe fydd cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio ar gynigion o ddiffyg hyder yn arweinydd y cyngor a'r prif weithredwr ddydd Gwener.

Cafodd y cynigion eu cyflwyno gan 18 o gynghorwyr.

Mae'r cynghorwyr yma yn galw am bleidlais o ddiffyg hyder yn arweinydd y cyngor, Jamie Adams, a'r prif weithredwr Bryn Parry Jones.

Fe wnaeth Mr Parry Jones ddychwelyd i'w waith yr wythnos hon, wedi cyfnod o seibiant o'r swydd.

Seibiant

Roedd wedi bod ar gyfnod o seibiant tra bod yr heddlu yn ymchwilio i daliadau gafodd eu rhoi i Mr Parry Jones.

Ym mis Ionawr penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru bod taliadau pensiwn gafodd eu talu yn uniongyrchol i gyflog Mr Parry Jones ac un swyddog arall, sydd heb ei enwi, yn anghyfreithlon.

Roedd y ddau wedi derbyn taliadau pensiwn yn uniongyrchol er mwyn osgoi trethi.

Fe wnaeth y Swyddfa Archwilio ddod i'r un casgliad am daliadau pensiwn i brif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, Mark James.

Arweiniodd y penderfyniad at ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw.

Protest

Bu Mr Parry Jones yn absennol o'i waith ar gyflog llawn ers ganol mis Awst. Mae Mr Adams wedi bod yn gefnogol i Mr Parry Jones drwy gydol y ffrae am bensiynau.

Yn ddiweddar fe wnaeth rhai aelodau staff y cyngor gerdded o'u gwaith mewn protest yn erbyn Mr Parry Jones, ac mae yna alw wedi bod ar y prif weithredwr i ymddiswyddo.

Mae cynlluniau i gyhoeddi cyfarfod dydd Gwener ar wefan y cyngor.

Straeon perthnasol