BBC Cymru Fyw

Penfro: Cynigion o ddiffyg hyder

Published
image copyrightPembrokeshire council and BBC
image captionMae Bryn Parry Jones (chwith ) ac arweinydd y cyngor, Jamie Adams yn wynebu cynigion o ddiffyg hyder
Fe fydd cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio ar gynigion o ddiffyg hyder yn arweinydd y cyngor a'r prif weithredwr ddydd Gwener.
Cafodd y cynigion eu cyflwyno gan 18 o gynghorwyr.
Mae'r cynghorwyr yma yn galw am bleidlais o ddiffyg hyder yn arweinydd y cyngor, Jamie Adams, a'r prif weithredwr Bryn Parry Jones.
Fe wnaeth Mr Parry Jones ddychwelyd i'w waith yr wythnos hon, wedi cyfnod o seibiant o'r swydd.

Seibiant

Roedd wedi bod ar gyfnod o seibiant tra bod yr heddlu yn ymchwilio i daliadau gafodd eu rhoi i Mr Parry Jones.
Ym mis Ionawr penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru bod taliadau pensiwn gafodd eu talu yn uniongyrchol i gyflog Mr Parry Jones ac un swyddog arall, sydd heb ei enwi, yn anghyfreithlon.
Roedd y ddau wedi derbyn taliadau pensiwn yn uniongyrchol er mwyn osgoi trethi.
Fe wnaeth y Swyddfa Archwilio ddod i'r un casgliad am daliadau pensiwn i brif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, Mark James.
Arweiniodd y penderfyniad at ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw.

Protest

Bu Mr Parry Jones yn absennol o'i waith ar gyflog llawn ers ganol mis Awst. Mae Mr Adams wedi bod yn gefnogol i Mr Parry Jones drwy gydol y ffrae am bensiynau.
Yn ddiweddar fe wnaeth rhai aelodau staff y cyngor gerdded o'u gwaith mewn protest yn erbyn Mr Parry Jones, ac mae yna alw wedi bod ar y prif weithredwr i ymddiswyddo.
Mae cynlluniau i gyhoeddi cyfarfod dydd Gwener ar wefan y cyngor.

Straeon perthnasol

  • Penfro: Prif weithredwr yn cymryd cyfnod o seibiant