'Pleidlais Ie yw'r orau i Gymru' medd Ron Davies

  • Cyhoeddwyd
Ron Davies
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Davies yn gyfrifol am ymgyrch refferendwm 1997 yng Nghymru

Mae cyn Ysgrifennydd Cymru, Ron Davies, wedi dweud wrth y Post Cyntaf mai pleidlais Ie yn refferendwm yr Alban fyddai'r canlyniad gorau i Gymru.

Roedd Mr Davies yn gyfrifol am ymgyrch refferendwm 1997 yng Nghymru a dywedodd y byddai pleidlais Ie yn "agor gwleidyddiaeth ym Mhrydain mewn ffordd newydd" a chreu "teimlad newydd o obaith ac ystyr i bobl sydd am weithio er mwyn gwella".

Dywedodd mai dyma'r ymgyrch mwyaf cyffrous yn ei oes.

Fe wnaeth y cyn AS Llafur ymddiswyddo yn 2001 yn dilyn digwyddiad gyda pherson dieithr yn Llundain yn 1998.

'Partneriaeth gyda Chymru'

Yn siarad cyn y bleidlais ar Fedi 18, dywedodd y byddai pleidlais Ie yn gorfodi Llywodraeth Prydain, heb yr Alban, i "ail-asesu" yr hyn mae'n ei wneud, a chreu awydd i gynnal "partneriaeth llawer gwell gyda Chymru".

Ychwanegodd y byddai'n pleidleisio Ie yn y refferendwm yr wythnos nesaf, petai ganddo bleidlais, a'i fod yn meddwl bod "siawns gref" i'r ymgyrch.

"Dyma'r ymgyrch fwyaf cyffrous y mae pobl yn fy oes i ac iau wedi ei weld yn eu bywydau," meddai.

"Mae wedi dal dychymyg y cyhoedd - dwi'n meddwl bod pobl wedi cael teimlad bod penderfyniadau sylweddol i'w gwneud, ac maen nhw am fod yn rhan o hynny.

"Beth bynnag fydd y canlyniad, dwi'n meddwl bod hynny'n beth gwych i wleidyddiaeth ym Mhrydain, i'r bobl sy'n rhan ohono allu bwrw eu pleidlais mewn ffordd fydd yn helpu i benderfynu eu dyfodol eu hunain."

'Baich' yr iaith

Ond, dywedodd Mr Davies nad oedd gan bobl yr Alban y "baich" o iaith, fel yng Nghymru.

"Does ganddyn nhw ddim, ac rydw i'n defnyddio'r gair yn ofalus, y baich o'r iaith Gymraeg, sydd mewn sawl ffordd wedi gwyrdroi cwrs gwleidyddiaeth yng Nghymru oherwydd mae pobl wedi rhoi eu barn am yr iaith Gymraeg," meddai.

"Ac mae rhyw gyswllt awtomatig rhwng Plaid a'r iaith Gymraeg, ac mae hynny'n rhywbeth y mae angen i ni yng Nghymru weithio drwyddo."

Mae'r pôl piniwn diweddaraf yn awgrymu bod yr ymgyrch Na ar y blaen gyda 52% i 48% yn refferendwm annibyniaeth yr Alban.