Cyhuddo dyn o lofruddio babi yng Nghwmbrân

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 45 oed gafodd ei arestio yn dilyn marwolaeth babi un mis oed yn 2012 wedi ei gyhuddo o lofruddio a chynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Bu farw Amelia Jones o ardal Cwmbrân ym mis Tachwedd 2012.

Mae disgwyl i'r dyn, o ardal Cwmbrân, ymddangos gerbron Llys Ynadon Casnewydd ddydd Gwener.

Mae dyn 17 oed hefyd o ardal Cwmbrân wedi ei gyhuddo o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder, a bydd yn ymddangos yn y llys ddydd Gwener.

Cafodd dynes 51 oed o'r un ardal ei rhyddhau ar fechnïaeth, ar ôl iddi gael ei harestio ar amheuaeth o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder.