Prifysgol De Cymru i gau campws Caerllion

  • Cyhoeddwyd
Campws Prifysgol De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y brifysgol eu bod am ganolbwyntio ar eu campws yn ninas Casnewydd

Bydd Prifysgol De Cymru yn cau eu campws yng Nghaerllion yn dilyn penderfyniad gan y bwrdd llywodraethu.

Penderfynodd y bwrdd nad oedd yn ymarferol i gynnal dau gampws yn ardal Casnewydd, ac y byddai'r brifysgol yn canolbwyntio ar gampws Dinas Casnewydd yn y dyfodol.

Mewn datganiad, dywedodd y brifysgol bod campws Casnewydd yn "fwy newydd, yn rhatach i'w redeg ac yn galluogi i'r brifysgol gystadlu yn fwy effeithiol am fyfyrwyr".

Ni fydd y brifysgol yn recriwtio myfyrwyr newydd yng Nghaerllion ar ôl y flwyddyn yma, ond mae'r brifysgol yn mynnu na fydd y newid yn effeithio ar fyfyrwyr sy'n dechrau cyrsiau eleni.

Cafodd Prifysgol De Cymru ei ffurfio pan unodd Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, yn 2013.