Chwilio am eiriau?

  • Cyhoeddwyd
Llyfr

Mae Geiriadur BBC Cymru wedi gorfod cau gan fod y dechnoleg oedd yn cefnogi'r wefan wedi cael ei diffodd. Dyma ddetholiad o eiriaduron a gwefannau eraill allai fod o ddefnydd i chi.

Geiriaduron ar-lein

Mae hen eiriadur y BBC wedi ei adfer gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, a'i gyhoeddi ar wefan y brifysgol. Mae'n cynnwys cannoedd ar filoedd o eiriau sy'n gyfuniad o eirfa cyffredinol a'r termau technegol diweddaraf.

Geiriadur ar-lein Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Y gyfrol Saesneg i Gymraeg fwyaf o'i math - ar gael ar-lein.

Geiriadur hanesyddol safonol. Dilynwch @geiriadur ar Twitter i dderbyn Gair y Dydd.

Yn ogystal â chwilio am eiriau, mae'r Gweiadur hefyd yn cynnig cyngor gramadegol.

Geiriaduron Termau

Mae sawl geiriadur termau hefyd i'w cael ar-lein. Mae'n bosib cael mynediad at y rhan fwyaf ohonyn nhw, gan gynnwys Y Termiadur Addysg, drwy Termau.org.

Mae TermCymru, sef casgliad o'r termau mae cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd, hefyd ar gael.

Ap Geiriaduron

Gallwch chi hefyd gael geiriadur ar eich ffôn symudol drwy lawrlwytho'r Ap Geiriaduron. Wedyn byddwch yn gallu chwilio am eiriau heb orfod cysylltu â'r we.

Rhedeg berfau

Ewch i'r wefan hon i ddarganfod sut mae berfau'n newid yn ôl goddrych ac amser.