Guto Bebb AS yn trafod blog â'r heddlu

Cyhoeddwyd

Wedi i Guto Bebb AS honni bod blog wedi ei "hambygio, sarhau a bwlio" ef a rhai o'i etholwyr mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i chwe chwyn.

Yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher fe ddywedodd Mr Bebb fod ymchwil ditectif preifat wedi dangos bod blog Thoughts of Oscar yn cael ei gyhoeddi o gartref yn Neganwy ac o swyddfa Cyfreithwyr David Jones yn Llandudno.

Fe enwodd Mr Bebb y dyn busnes lleol, Nigel Roberts, yn ogystal â Dylan Moore fel dau o awduron y blog.

Mr Moore yw cyfarwyddwr Cyfreithwyr David Jones.

Mae Mr Roberts wedi dweud mai ef oedd unig awdur y blog ac mae Mr Jones a Mr Moore wedi gwadu bod yn gyfrifol am gynnwys y wefan.

E-byst bygythiol

Fe ddywedodd Mr Bebb fod etholwyr wedi cysylltu ag wedi iddyn nhw fynd at Heddlu'r Gogledd i gwyno am y blog.

Ychwanegodd fod y blog wedi cyhoeddi sylwadau enllibus amdano a'i fod wedi derbyn e-byst bygythiol o'r herwydd, gan achosi iddo yntau orfod cysylltu â'r heddlu.

Mae'r blog wedi ei gau erbyn hyn.

Fore Gwener roedd cyfarfod rhwng Mr Bebb a Heddlu'r Gogledd.

Mewn datganiad ar ôl y cyfarfod fe ddywedodd dirprwy brif gwnstabl Heddlu'r Gogledd, Gareth Pritchard: "Mae Heddlu'r Gogledd wedi derbyn chwe adroddiad mewn cysylltiad â'r mater.

"Mi fydd yr adroddiadau yn cael eu hadolygu gan dditectif arolygydd sydd heb ei gysylltu â'r mater cyn hyn.

"Mi fydd yr adolygiad yn unol â'r canllawiau presennol ac ymarfer gorau."

Straeon perthnasol