Pallial: Byddai dyn wedi wynebu 38 cyhuddiad

  • Cyhoeddwyd
NCAFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol (NCA)

Mae'r swyddogion sy'n gweithio i'r ymchwiliad i honiadau o gam-drin rhywiol hanesyddol yn y gogledd wedi dweud y byddai honiadau cafodd eu gwneud gan 19 o bobl yn "cefnogi" 38 o droseddau yn erbyn unigolyn petai dal yn fyw.

Bu farw dirprwy brifathro Bryn Estyn, Peter Normal Howarth, yn 1997.

Roedd yn gweithio yn y cartref plant rhwng Tachwedd 1973 a Gorffennaf 1984.

Mae'r cartref bellach wedi cau.

'Wedi cefnogi troseddau'

Mae Ymgyrch Pallial, sy'n ymchwiliad annibynnol gan Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) mewn i honiadau diweddar o gamdrin hanesyddol yn y system gofal yng ngogledd Cymru, yn ymchwilio pob honiad sy'n cael ei dderbyn, hyd yn oed pan mae'r drwgweithredwr honedig wedi marw.

Yn yr ymchwiliadau cyntaf sydd wedi eu cwblhau, yn ymwneud â Peter Norman Howarth, cafodd ffeiliau tystiolaeth y NCA eu hanfon ymlaen i Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS).

Yn seiliedig ar yr wybodaeth oedd ar gael, mae'r CPS wedi cadarnhau y byddai cwynion wedi eu gwneud gan 19 o bobl yn erbyn Howarth wedi cefnogi 38 o droseddau, ond nid oedd modd gwneud penderfyniad cyhuddo dan y 'Prawf Cod Llawn' oherwydd nad oedd modd cyfweld Howarth am yr honiadau.

Roedd yr holl droseddau yn erbyn bechgyn ifanc oedd rhwng 11-12 oed a 14-16 oed ar y pryd, ac yn cynnwys ystod o droseddau o ymosodiad yn anweddus i sodomiaeth.

12 wedi eu cyhuddo

Mae cyfanswm o 21 o bobl wedi cael eu harestio neu eu cyfweld gan swyddogion y NCA ers lansiad Ymgyrch Pallial yn 2012. O'r rheiny mae 12 wedi eu cyhuddo, gyda'r gweddill ar fechniaeth wrth i ymholiadau barhau.

Mae nifer y bobl sy'n dod ymlaen i roi gwybod am honiadau hanesyddol o gamdrin yn y system ofal yng ngogledd Cymru yn parhau i gynyddu.

Hyd at 21 Awst 2014 mae 283 o bobl wedi rhoi gwybod am un neu fwy o honiadau.

Mae gwybodaeth sydd wedi ei dderbyn gan 232 o bobl yn cael ei ymchwilio ar hyn o bryd gan arwain at 56 o bobl yn cael eu hadnabod fel troseddwyr posibl.