Damwain Trelái: Dau o blant wedi brifo

  • Cyhoeddwyd
damwain Trelai

Mae dau o blant ymysg y rhai sydd wedi eu hanafu, a dyn wedi ei arestio wedi gwrthdrawiad ar yr A48 yn Nhrelái, Caerdydd b'nawn Gwener.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Orllewinol y Bont-faen am 3.13pm wedi i fan adael y ffordd a tharo tri cherddwr - un dynes a dau o fechgyn bach.

Mae'r tri cherddwr wedi eu cludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol - ond dyw eu bywydau ddim mewn perygl.

Bu'r A48 ynghau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod.

Mae dyn 37 oed yn y ddalfa dan amheuaeth o yrru'n beryglus.