Dyn hoyw'n cael ei 'ddallu' gan betrol

  • Cyhoeddwyd
Tyler Maddick

Mae ffotograffydd ifanc yn honni iddo gael ei ddallu mewn un llygad wedi i rywrai daflu petrol yn ei wyneb am ei fod yn hoyw.

Yn ôl Tyler Maddick, 20, fe wnaeth tri neu bedwar o ddynion oedd mewn car ei dargedu pan roedd yn cerdded adref yn Abertawe.

Roedd eisoes wedi colli'r rhan fwyaf o'r golwg yn y llygad yn dilyn haint, ond mae doctoriaid nawr wedi dweud wrtho bod posibilrwydd na ddaw ei olwg fyth yn ôl.

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio i mewn i'r mater.

Dim batri

Fe wnaeth Mr Maddick astudio ffotograffiaeth yng Ngholeg Ffasiwn Llundain ac roedd ond wedi bod nôl yn Abertawe ers ychydig ddyddiau cyn yr ymosodiad honedig ddydd Iau.

Dywedodd iddo ffarwelio â ffrind yn yr orsaf drenau ddydd Iau a'i fod wedi dechrau cerdded tuag at ardal Penylan lle mae ei gartref.

"Y peth nesaf ro'n i'n wybod oedd fod gen i'r hylif yma dros fy wyneb," meddai.

Gan gyfeirio at y ffaith ei fod yn hoyw, dywedodd: "Gyda mi mae'n weddol amlwg felly mae'n rhaid eu bod nhw wedi synhwyro hynny."

Mae wedi treulio 15 mlynedd yn Abertawe a hwn oedd y tro cyntaf iddo wynebu problemau.

Gan nad oedd ganddo fatri yn ei ffon doedd e methu galw am gymorth ac felly aeth adref a golchi ei lygad cyn galw llinell gymorth y gwasanaeth iechyd.

Heddlu'n ymchwilio

"Rwyf wedi cael gwybod, oherwydd fod gen i haint yn y llygad yno beth bynnag oedd wedi achosi i mi golli 90% o 'ngolwg, bod y cemegau yn fy llygad wedi cael gwared ar 100%," meddai Mr Tyler.

"Mae 'na bosibiliad cryf na fyddai fyth yn gallu gweld drwy'r llygad eto.

"Ro'n i eisoes â nam ar eu golwg ond roedd 'na obaith y deuai'r golwg yn ôl, ond nawr dyw hynny ddim am ddigwydd."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Gallwn gadarnhau ein bod yn ymchwilio digwyddiad lle'r oedd dyn yn honni iddo gael petrol wedi ei daflu ato wrth gerdded ar Ffordd Pentregethin, Gendros yn Abertawe am tua 22:30 nos Iau."