Damwain Pantasa: Apêl am wybodaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain ar yr A55 brynhawn Sadwrn lle anafwyd dynes yn ddifrifol.

Roedd hi ar feic modur oedd yn cael ei yrru gan rywun arall ac fe gafodd ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd er mwyn cael triniaeth i'w hanafiadau.

Mae'r heddlu'n dweud bod y beic modur wedi bod mewn gwrthdrawiad â lori fawr ar ochr orllewinol Pantasa, ger Treffynnon.

Cafodd gyrrwr y beic ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd, ni chafodd gyrrwr y lori ei anafu.

Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101.